Ελαστικοί δακτύλιοι προσαρμογής για ηλεκτροκίνητα παλετοφόρα


Εμφάνιση όλων των 96 αποτελεσμάτων


ST-180/75-120 EL.Z-FL

Ελαστικός δακτύλιος προσαρμογής για ηλεκτροκίνητα παλετοφόρα,180x75mm με διάμετρο ζάντας 120mm.Ο δακτύλιος προσαρμογής είναι κυλινδρικός χαλύβδινος και το προφίλ του τροχού είναι επίπεδο

products_weight475Kg plaiproducts_diametern_bearing180mm

ST-313/130-203 EL.Z-FL

Ελαστικός δακτύλιος προσαρμογής για ηλεκτροκίνητα παλετοφόρα,313x130mm με διάμετρο ζάντας 203mm.Ο δακτύλιος προσαρμογής είναι κυλινδρικός χαλύβδινος και το προφίλ του τροχού είναι επίπεδο

products_weight1280Kg plaiproducts_diametern_bearing313mm

ST-533/203-381 EL.Z-FL

Ελαστικός δακτύλιος προσαρμογής για ηλεκτροκίνητα παλετοφόρα,533x203mm με διάμετρο ζάντας 381mm.Ο δακτύλιος προσαρμογής είναι κυλινδρικός χαλύβδινος και το προφίλ του τροχού είναι επίπεδο

products_weight3375Kg plaiproducts_diametern_bearing533mm

ST-250/50-190 EL.Z-FL

Ελαστικός δακτύλιος προσαρμογής για ηλεκτροκίνητα παλετοφόρα,250x50mm με διάμετρο ζάντας 190mm.Ο δακτύλιος προσαρμογής είναι κυλινδρικός χαλύβδινος και το προφίλ του τροχού είναι επίπεδο

products_weight450Kg plaiproducts_diametern_bearing250mm

ST-405/85-305 EL.Z-FL

Ελαστικός δακτύλιος προσαρμογής για ηλεκτροκίνητα παλετοφόρα,405x85mm με διάμετρο ζάντας 305mm.Ο δακτύλιος προσαρμογής είναι κυλινδρικός χαλύβδινος και το προφίλ του τροχού είναι επίπεδο

products_weight900Kg plaiproducts_diametern_bearing405mm

ST-660/203-480 EL.Z-GL

Ελαστικός δακτύλιος προσαρμογής για ηλεκτροκίνητα παλετοφόρα,660x203mm με διάμετρο ζάντας 480mm.Ο δακτύλιος προσαρμογής είναι κυλινδρικός χαλύβδινος και το προφίλ του τροχού είναι τρακτερωτό

products_weight3700Kg plaiproducts_diametern_bearing660mm

ST-260/85-170 EL.Z-GL

Ελαστικός δακτύλιος προσαρμογής για ηλεκτροκίνητα παλετοφόρα,260x85mm με διάμετρο ζάντας 170mm.Ο δακτύλιος προσαρμογής είναι κυλινδρικός χαλύβδινος και το προφίλ του τροχού είναι τρακτερωτό

products_weight775Kg plaiproducts_diametern_bearing260mm

ST-450/120-300 EL.Z-FL

Ελαστικός δακτύλιος προσαρμογής για ηλεκτροκίνητα παλετοφόρα,450x120mm με διάμετρο ζάντας 300mm.Ο δακτύλιος προσαρμογής είναι κυλινδρικός χαλύβδινος και το προφίλ του τροχού είναι επίπεδο

products_weight1500Kg plaiproducts_diametern_bearing450mm

ST-968/240-670 EL.Z-FL

Ελαστικός δακτύλιος προσαρμογής για ηλεκτροκίνητα παλετοφόρα,968x240mm με διάμετρο ζάντας 670mm.Ο δακτύλιος προσαρμογής είναι κυλινδρικός χαλύβδινος και το προφίλ του τροχού είναι επίπεδο

products_weight6095Kg plaiproducts_diametern_bearing968mm

ST-200/130-105 EL.Z-FL

Ελαστικός δακτύλιος προσαρμογής για ηλεκτροκίνητα παλετοφόρα,200x130mm με διάμετρο ζάντας 105mm.Ο δακτύλιος προσαρμογής είναι κυλινδρικός χαλύβδινος και το προφίλ του τροχού είναι επίπεδο

products_weight880Kg plaiproducts_diametern_bearing200mm

ST-313/130-203 EL.Z-GS

Ελαστικός δακτύλιος προσαρμογής για ηλεκτροκίνητα παλετοφόρα,313x130mm με διάμετρο ζάντας 203mm.Ο δακτύλιος προσαρμογής είναι κυλινδρικός χαλύβδινος και το προφίλ του τροχού είναι ψαροκόκκαλο

products_weight1280Kg plaiproducts_diametern_bearing313mm

ST-550/120-410 EL.Z-FL

Ελαστικός δακτύλιος προσαρμογής για ηλεκτροκίνητα παλετοφόρα,550x120mm με διάμετρο ζάντας 410mm.Ο δακτύλιος προσαρμογής είναι κυλινδρικός χαλύβδινος και το προφίλ του τροχού είναι επίπεδο

products_weight1750Kg plaiproducts_diametern_bearing550mm