Τροχοί με πέλμα σταθεροποίησης ρυθμιζόμενου ύψους

Τροχοί με πέλμα σταθεροποίησης ρυθμιζόμενου ύψους

Τροχοί περιστρεφόμενοι που διαθέτουν μηχανισμό σταθεροποίησης ρυθμιζόμενο καθ’ ύψος.

Δίνει την δυνατότητα της απόλυτης σταθεροποίησης και της ορθής οριζοντίωσης της φέρουσας κατασκευής, ώστε να αντισταθμίζει τις πιθανές ανισοσταθμίες του δαπέδου.

Σε συνδυασμό με την υψηλή ικανότητα φόρτωσης έως και 1.500 kg δυναμικό ή 3.000 kg στατικό φορτίο, βρίσκουν εφαρμογή σε τεχνολογικό εξοπλισμό, προθήκες προβολής αξιόλογων εκθεμάτων, και γενικότερα σε εφαρμογές ακριβείας σε ότι αφορά στην απόλυτη σταθεροποίηση και στην ρύθμιση του ύψους της φέρουσας κατασκευής

Η βάση είναι κατασκευασμένη από αλουμίνιο, ενώ ο τροχός από Νάιλον. Μπορεί να λειτουργεί σε περιβάλλον από -15OC έως +70OC.

Η προσαρμογή μπορεί να είναι τόσο με τετράγωνη πλάκα με 4 οπές, είτε με κεντρική τρύπα με σπείρωμα.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τον ηλεκτρονικό κατάλογο της συγκεκριμένης κατηγορίας προϊόντων