Νοσοκομειακοί τροχοί με βάση απο γκρι συνθετικό πλαστικό


Εμφάνιση όλων των 80 αποτελεσμάτων


H6-100-NOA.S-FRS9

Περιστρεφόμενη ρόδα για νοσοκομειακό κρεβάτι 100mm με βάση από συνθετικό πλαστικό και πείρο ελεύθερης περιστροφής 27,8×96,5.Τροχός από ηλεκτροαγώγιμη πολυουρεθάνη με διπλά σφαιρικά ρουλεμάν.

Σφαιρικά ρουλεμάν string(2) "NO" electric_conductiveΗλεκτρικά αγώγιμο
products_weight90Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height145mm

H6-150-NOA.S-C10.11.D

Περιστρεφόμενη ρόδα για νοσοκομειακό κρεβάτι 150mm με βάση από συνθετικό πλαστικό και πείρο για κατευθυντήριο φρένο 32×54.Τροχός από ηλεκτροαγώγιμη πολυουρεθάνη με διπλά σφαιρικά ρουλεμάν.

Σφαιρικά ρουλεμάν string(2) "NO" electric_conductiveΗλεκτρικά αγώγιμο
products_weight120Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm products_height195mm

H6-200-NSP.S-C10.12.D

Περιστρεφόμενη ρόδα για νοσοκομειακό κρεβάτι 200mm με βάση από συνθετικό πλαστικό και πείρο για κατευθυντήριο φρένο 32×54.Τροχός από γκρι λάστιχο με διπλά σφαιρικά ρουλεμάν.

Σφαιρικά ρουλεμάν string(2) "NO"
products_weight120Kg plaiproducts_diametern_bearing200mm products_height251mm

H6-125-NOA.S-C10.11

Περιστρεφόμενη ρόδα για νοσοκομειακό κρεβάτι 125mm με βάση από συνθετικό πλαστικό και πείρο για ολικό φρένο 32×54.Τροχός από ηλεκτροαγώγιμη πολυουρεθάνη με διπλά σφαιρικά ρουλεμάν.

Σφαιρικά ρουλεμάν string(2) "NO" electric_conductiveΗλεκτρικά αγώγιμο
products_weight100Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height165mm

H6-150-NSP.S-C10.12

Περιστρεφόμενη ρόδα για νοσοκομειακό κρεβάτι 150mm με βάση από συνθετικό πλαστικό και πείρο για ολικό φρένο 32×54.Τροχός από γκρι λάστιχο με διπλά σφαιρικά ρουλεμάν.

Σφαιρικά ρουλεμάν string(2) "NO"
products_weight120Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm products_height195mm

H6-125-NSP.S-C10.11.D

Περιστρεφόμενη ρόδα για νοσοκομειακό κρεβάτι 125mm με βάση από συνθετικό πλαστικό και πείρο για κατευθυντήριο φρένο 32×54.Τροχός από γκρι λάστιχο με διπλά σφαιρικά ρουλεμάν.

Σφαιρικά ρουλεμάν string(2) "NO"
products_weight100Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height165mm

H6-200-NOA.S-C10.12.D

Περιστρεφόμενη ρόδα για νοσοκομειακό κρεβάτι 200mm με βάση από συνθετικό πλαστικό και πείρο για κατευθυντήριο φρένο 32×54.Τροχός από ηλεκτροαγώγιμη πολυουρεθάνη με διπλά σφαιρικά ρουλεμάν.

Σφαιρικά ρουλεμάν string(2) "NO" electric_conductiveΗλεκτρικά αγώγιμο
products_weight120Kg plaiproducts_diametern_bearing200mm products_height251mm

H6-100-NSP.S-C10.11

Περιστρεφόμενη ρόδα για νοσοκομειακό κρεβάτι 100mm με βάση από συνθετικό πλαστικό και πείρο για ολικό φρένο 32×54.Τροχός από γκρι λάστιχο με διπλά σφαιρικά ρουλεμάν.

Σφαιρικά ρουλεμάν string(2) "NO"
products_weight90Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height145mm

H6-150-NOA.S-C10.12

Περιστρεφόμενη ρόδα για νοσοκομειακό κρεβάτι 150mm με βάση από συνθετικό πλαστικό και πείρο για ολικό φρένο 32×54.Τροχός από ηλεκτροαγώγιμη πολυουρεθάνη με διπλά σφαιρικά ρουλεμάν.

Σφαιρικά ρουλεμάν string(2) "NO" electric_conductiveΗλεκτρικά αγώγιμο
products_weight120Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm products_height195mm

H6-200-NSP.S-C9.11

Περιστρεφόμενη ρόδα για νοσοκομειακό κρεβάτι 200mm με βάση από συνθετικό πλαστικό και πείρο για ολικό φρένο 27,8×96,5.Τροχός από γκρι λάστιχο με διπλά σφαιρικά ρουλεμάν.

Σφαιρικά ρουλεμάν string(2) "NO"
products_weight120Kg plaiproducts_diametern_bearing200mm products_height251mm

H6-125-NOA.S-C10.11.D

Περιστρεφόμενη ρόδα για νοσοκομειακό κρεβάτι 125mm με βάση από συνθετικό πλαστικό και πείρο για κατευθυντήριο φρένο 32×54.Τροχός από ηλεκτροαγώγιμη πολυουρεθάνη με διπλά σφαιρικά ρουλεμάν.

Σφαιρικά ρουλεμάν string(2) "NO" electric_conductiveΗλεκτρικά αγώγιμο
products_weight100Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height165mm

H6-150-NSP.S-C10.12.D

Περιστρεφόμενη ρόδα για νοσοκομειακό κρεβάτι 150mm με βάση από συνθετικό πλαστικό και πείρο για κατευθυντήριο φρένο 32×54.Τροχός από γκρι λάστιχο με διπλά σφαιρικά ρουλεμάν.

Σφαιρικά ρουλεμάν string(2) "NO"
products_weight120Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm products_height195mm