Ανταλλακτικά για παλετοφόρα

Ανταλλακτικά για παλετοφόρα

Στη ΡΟΔΑ ΑΕ μπορείτε να βρείτε άμεσα το απαιτούμενο ανταλλακτικό για το παλετοφόρο σας, καθώς υπάρχει επαρκής ποσότητα και μεγάλη ποικιλία.

Στη ΡΟΔΑ Α.Ε. μπορείτε να βρείτε άμεσα το απαιτούμενο ανταλλακτικό για το παλετοφόρο σας, καθώς υπάρχει επαρκής ποσότητα και μεγάλη ποικιλία.

Η αντικατάσταση του ανταλλακτικού μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε από εσάς, παραλαμβάνοντάς το από το χώρο μας, είτε από το εξειδικευμένο μας προσωπικό, στο πλαίσιο επισκευής του.


Παρέχονται ανταλλακτικά για  διάφορα μέρη των χειροκίνητων παλετοφόρων, όπως:

Βαλβίδα

Τσιμούχα

 


Παρέχονται ανταλλακτικά για διάφορα μέρη των ηλεκτροκίνητων παλετοφόρων, όπως:

Χειριστήριο

Πλακέτα-Καλώδιο

Έμβολο

Ηλεκτρικό φρένο

Κινητήριος τροχός

Ηλεκτρική υδραυλική αντλία

Επικοινωνήστε μαζί μας για να μάθετε περισσότερα