Νοσοκομειακοί τροχοί με χαλύβδινη βάση

Νοσοκομειακοί τροχοί με χαλύβδινη βάση

Xαλύβδινοι νοσοκομειακοί τροχοί με δυνατότητα για ολικό φρένο και κατευθυντήριο φρένο.


Εμφάνιση όλων των 96 αποτελεσμάτων


Περιστρεφόμενη ρόδα για νοσοκομειακό κρεβάτι 125mm με μεταλλική βάση και πείρο για κατευθυντήριο φρένο 27,8×96,5.Τροχός από γκρι λάστιχο με διπλά σφαιρικά ρουλεμάν. Η περιστροφή της βάσης είναι με διπλή σειρά απο μπίλιες

bearing_typeΧωρίς ρουλεμάν
products_weight90Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height160mm

Περιστρεφόμενη ρόδα για νοσοκομειακό κρεβάτι 125mm με μεταλλική βάση και πείρο για κατευθυντήριο φρένο 32×54.Τροχός από γκρι λάστιχο με διπλά σφαιρικά ρουλεμάν ρουλεμάν. Η περιστροφή της βάσης είναι με σφαιρικό ρουλεμάν

bearing_typeΣφαιρικά ρουλεμάν
products_weight110Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height175mm

Περιστρεφόμενη ρόδα για νοσοκομειακό κρεβάτι 200mm με μεταλλική βάση και πείρο για κατευθυντήριο φρένο 32×54.Τροχός από γκρι λάστιχο με διπλά σφαιρικά ρουλεμάν ρουλεμάν. Η περιστροφή της βάσης είναι με σφαιρικό ρουλεμάν

bearing_typeΣφαιρικά ρουλεμάν
products_weight120Kg plaiproducts_diametern_bearing200mm products_height250mm

Περιστρεφόμενη ρόδα για νοσοκομειακό κρεβάτι 100mm με μεταλλική βάση και πείρο για ολικό φρένο 27,8×96,5.Τροχός από ηλεκτροαγώγιμη πολορεθάνη με διπλά σφαιρικά ρουλεμάν. Η περιστροφή της βάσης είναι με διπλή σειρά απο μπίλιες

bearing_typeΣφαιρικά ρουλεμάν electric_conductiveΗλεκτρικά αγώγιμο
products_weight90Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height135mm

Περιστρεφόμενη ρόδα για νοσοκομειακό κρεβάτι 100mm με μεταλλική βάση και πείρο για ολικό φρένο 27,8×96,5.Τροχός από ηλεκτροαγώγιμη πολυουρεθάνη με διπλά σφαιρικά ρουλεμάν ρουλεμάν. Η περιστροφή της βάσης είναι με σφαιρικό ρουλεμάν

bearing_typeΣφαιρικά ρουλεμάν electric_conductiveΗλεκτρικά αγώγιμο
products_weight100Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height150mm

Περιστρεφόμενη ρόδα για νοσοκομειακό κρεβάτι 150mm με μεταλλική βάση και πείρο για ολικό φρένο 27,8×96,5.Τροχός από ηλεκτροαγώγιμη πολυουρεθάνη με διπλά σφαιρικά ρουλεμάν ρουλεμάν. Η περιστροφή της βάσης είναι με σφαιρικό ρουλεμάν

bearing_typeΣφαιρικά ρουλεμάν electric_conductiveΗλεκτρικά αγώγιμο
products_weight110Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm products_height200mm

Περιστρεφόμενη ρόδα για νοσοκομειακό κρεβάτι 125mm με μεταλλική βάση και πείρο για κατεθυντήριο φρένο 27,8×96,5.Τροχός από ηλεκτροαγώγιμη πολυουρεθάνη χωρίς ρουλεμάν. Η περιστροφή της βάσης είναι με διπλή σειρά απο μπίλιες

bearing_typeΧωρίς ρουλεμάν electric_conductiveΗλεκτρικά αγώγιμο
products_weight90Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height160mm

Περιστρεφόμενη ρόδα για νοσοκομειακό κρεβάτι 125mm με μεταλλική βάση και πείρο για κατευθυντήριο φρένο 32×54.Τροχός από ηλεκτροαγώγιμη πολυουρεθάνη με διπλά σφαιρικά ρουλεμάν ρουλεμάν. Η περιστροφή της βάσης είναι με σφαιρικό ρουλεμάν

bearing_typeΣφαιρικά ρουλεμάν electric_conductiveΗλεκτρικά αγώγιμο
products_weight100Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height175mm

Περιστρεφόμενη ρόδα για νοσοκομειακό κρεβάτι 200mm με μεταλλική βάση και πείρο για κατευθυντήριο φρένο 32×54.Τροχός από ηλεκτροαγώγιμη πολυουρεθάνη με διπλά σφαιρικά ρουλεμάν ρουλεμάν. Η περιστροφή της βάσης είναι με σφαιρικό ρουλεμάν

bearing_typeΣφαιρικά ρουλεμάν electric_conductiveΗλεκτρικά αγώγιμο
products_weight120Kg plaiproducts_diametern_bearing200mm products_height250mm

Περιστρεφόμενη ρόδα για νοσοκομειακό κρεβάτι 125mm με μεταλλική βάση και πείρο για ολικό φρένο 27,8×96,5.Τροχός από γκρι λάστιχο με διπλά σφαιρικά ρουλεμάν. Η περιστροφή της βάσης είναι με διπλή σειρά απο μπίλιες

bearing_typeΣφαιρικά ρουλεμάν
products_weight90Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height160mm

Περιστρεφόμενη ρόδα για νοσοκομειακό κρεβάτι 125mm με μεταλλική βάση και πείρο για ολικό φρένο 27,8×96,5.Τροχός από γκρι λάστιχο με διπλά σφαιρικά ρουλεμάν ρουλεμάν. Η περιστροφή της βάσης είναι με σφαιρικό ρουλεμάν

bearing_typeΣφαιρικά ρουλεμάν
products_weight100Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height175mm

Περιστρεφόμενη ρόδα για νοσοκομειακό κρεβάτι 200mm με μεταλλική βάση και πείρο για ολικό φρένο 27,8×96,5.Τροχός από γκρι λάστιχο με διπλά σφαιρικά ρουλεμάν ρουλεμάν. Η περιστροφή της βάσης είναι με σφαιρικό ρουλεμάν

bearing_typeΣφαιρικά ρουλεμάν
products_weight120Kg plaiproducts_diametern_bearing200mm products_height250mm