Επιλογές διάταξης των τροχών

Επεξηγήσεις μεγεθών

Ws= Ικανότητα φόρτωσης της περιστρεφόμενης ρόδας
Wf= Ικανότητα φόρτωσης της σταθερής ρόδας
WT= Μέγιστο φορτίο που κουβαλάει το καρότσι
P= Βάρος του καροτσιού

Παρακάτω παρουσιάζονται όλες οι πιθανές επιλογές διάταξης τροχών στο καρότσι :

 Επιλογή Α

tech_a 2 σταθερά + 1 περιστρεφόμενο
Προτιμάται για μικρές ευέλικτες κατασκευές με χαμηλά φορτία.
Ο χειρισμός γίνεται από την πλευρά της περιστρεφόμενης ρόδας.
Ws= (WT+P) x 0,4
Wf= (WT+P) x 0,35

Επιλογή Β

tech_b 2 περιστρεφόμενα + 2 σταθερά στις άκρες του καροτσιού.
Προτιμάται για καρότσια με σχετικά υψηλά φορτία και μεγάλες αποστάσεις.
Ο χειρισμός γίνεται από την πλευρά της περιστρεφόμενης ρόδας.
Ws= (WT+P) x 0,35
Wf= (WT+P) x 0,35

Επιλογή C

tech_c 4 περιστρεφόμενα στις άκρες του καροτσιού
Προτιμάται σε καρότσια που απαιτούν μέγιστη ευελιξία, αλλά σε καρότσια με υψηλά φορτία και μεγάλες αποστάσεις όχι τόσο.
Ο χειρισμός γίνεται από οπουδήποτε
Ws= (WT+P) x 0,35

Επιλογή D

tech_d 2 περιστρεφόμενα + 2 σταθερά στη μέση κάθε πλευράς του καροτσιού (γόνδολες)
Προτιμάται για ευέλικτες κατασκευές, για μεγάλες αποστάσεις και για δάπεδα με κανάλια και ράμπες. Συνήθως τοποθετούνται οι σταθεροί πιο ψηλά από τους περιστρεφόμενους για να στηρίζεται η κατασκευή σε αυτούς.
Ο χειρισμός γίνεται από την πλευρά της περιστρεφόμενης ρόδας
Ws= (WT+P) x 0,35
Wf= (WT+P) x 0,50

Επιλογή E

tech_e 2 σταθερά στη μέση της μακριάς πλευράς και τέσσερα περιστρεφόμενα στις άκρες του καροτσιού.
Προτιμάται για ευέλικτες και σταθερές κατασκευές, για μεγάλες αποστάσεις αλλά και για δάπεδα με κανάλια και ράμπες. Οι σταθερές ρόδες συνήθως τοποθετούνται πιο ψηλά από τις περιστρεφόμενες για να στηρίζεται η κατασκευή σε αυτές.
Ο χειρισμός γίνεται από την πλευρά της περιστρεφόμενης ρόδας
Ws= (WT+P) x 0,35
Wf= (WT+P) x 0,50

Επιλογή F

tech_f 3 περιστρεφόμενες σε τριγωνική διάταξη.
Προτείνεται για κυκλικά καρότσια και για βαρέλια
Ws= (WT+P) x 0,35

tech_gtech_hΣημείωση:
Για τις επιλογές D και E η πλάκα της περιστροφής δεν πρέπει να είναι παράλληλη με το έδαφος.αλλά θα πρέπει να έχει μία σχετική κλίση για να είναι σε οριζόντια θέση όσο ο τροχός ακουμπάει το

εφa = dh/dfs, όπου

dh= ολική διαφορά ύψους με περιστρεφόμενες και σταθερές ρόδες.
dfs= απόσταση μεταξύ των οπών της πλάκας της περιστρεφόμενης ρόδας και τψν οπών της πλάκας της σταθερής ρόδας.