Κινητήριοι τροχοί για ηλεκτροκίνητα παλετοφόρα

Κινητήριοι τροχοί για ηλεκτροκίνητα παλετοφόρα

Κινητήριοι τροχοί για ηλεκτροκίνητα παλετοφόρα  της εταιρίας Wicke και ανυψωτικά μηχανήματα. Διάμετρος τροχών από 200mm μέχρι 350mm.


Εμφάνιση όλων των 78 αποτελεσμάτων


Κινητήριος τροχός για ηλεκτροκίνητο παλετοφόρο 230x90mm.Υλικό πέλματος από ελαστικό λάστιχο.Ο τύπος προσαρμογής είναι φλάντζα και το προφίλ του τροχού είναι τρακτερωτό.Η φλάντζα αποτελείται από 5 τρύπες (13mm έκαστη).Η διάμετρος κύκλου που σχηματίζεται απο τις οπές της φλάντζας είναι 70mm και η κεντρική οπή της φλάντζας είναι 45mm

products_weight750Kg plaiproducts_diametern_bearing230mm

Κινητήριος τροχός για ηλεκτροκίνητο παλετοφόρο 300x100mm.Υλικό πέλματος από ελαστικό λάστιχο και το προφίλ του επίπεδο.

products_weight890Kg plaiproducts_diametern_bearing300mm

Κινητήριος τροχός για ηλεκτροκίνητο παλετοφόρο 215x70mm.Υλικό πέλματος από πολυουρεθάνη (Topthane 75shA).Ο τύπος προσαρμογής είναι φλάντζα και το προφίλ του τροχού είναι επίπεδο.Η φλάντζα αποτελείται από 5 τρύπες (11mm έκαστη).Η διάμετρος κύκλου που σχηματίζεται απο τις οπές της φλάντζας είναι 92mm και η κεντρική οπή της φλάντζας είναι 60mm

products_weight975Kg plaiproducts_diametern_bearing215mm

Κινητήριος τροχός για ηλεκτροκίνητο παλετοφόρο 233x85mm.Υλικό πέλματος από πολυουρεθάνη (Topthane 92shA).Ο τύπος προσαρμογής είναι φλάντζα και το προφίλ του τροχού είναι τρακτερωτό.Η φλάντζα αποτελείται από 5 τρύπες (12,5mm έκαστη).Η διάμετρος κύκλου που σχηματίζεται απο τις οπές της φλάντζας είναι 70mm και η κεντρική οπή της φλάντζας είναι 45mm

products_weight1550Kg plaiproducts_diametern_bearing233mm

Κινητήριος τροχός για ηλεκτροκίνητο παλετοφόρο 343x114mm.Υλικό πέλματος από πολυουρεθάνη (Vulkollan® = σήμα κατατεθέν τηςBayer AG. ).Ο τύπος προσαρμογής είναι φλάντζα και το προφίλ του τροχού είναι επίπεδο.Η φλάντζα αποτελείται από 7 τρύπες (18,5mm έκαστη).Η διάμετρος κύκλου που σχηματίζεται απο τις οπές της φλάντζας είναι 112mm και η κεντρική οπή της φλάντζας είναι 80mm

products_weight3500Kg plaiproducts_diametern_bearing343mm

Κινητήριος τροχός για ηλεκτροκίνητο παλετοφόρο 230x75mm.Υλικό πέλματος από πολυουρεθάνη (Vulkollan® = σήμα κατατεθέν τηςBayer AG. ).Ο τύπος προσαρμογής είναι φλάντζα και το προφίλ του τροχού είναι επίπεδο.Η φλάντζα αποτελείται από 5 τρύπες (13mm έκαστη).Η διάμετρος κύκλου που σχηματίζεται απο τις οπές της φλάντζας είναι 70mm και η κεντρική οπή της φλάντζας είναι 45mm

products_weight1500Kg plaiproducts_diametern_bearing230mm

Κινητήριος τροχός για ηλεκτροκίνητο παλετοφόρο 250x82mm.Υλικό πέλματος από πολυουρεθάνη (Vulkollan® = σήμα κατατεθέν τηςBayer AG. ).Ο τύπος προσαρμογής είναι φλάντζα και το προφίλ του τροχού είναι επίπεδο.Η φλάντζα αποτελείται από 5 τρύπες (18,5mm έκαστη).Η διάμετρος κύκλου που σχηματίζεται απο τις οπές της φλάντζας είναι 112mm και η κεντρική οπή της φλάντζας είναι 80mm

products_weight1700Kg plaiproducts_diametern_bearing250mm

Κινητήριος τροχός για ηλεκτροκίνητο παλετοφόρο 230x90mm.Υλικό πέλματος από ελαστικό λάστιχο.Ο τύπος προσαρμογής είναι φλάντζα και το προφίλ του τροχού είναι επίπεδο.Η φλάντζα αποτελείται από 6 τρύπες (13mm έκαστη).Η διάμετρος κύκλου που σχηματίζεται απο τις οπές της φλάντζας είναι 65mm και η κεντρική οπή της φλάντζας είναι 30mm

products_weight500Kg plaiproducts_diametern_bearing230mm

Κινητήριος τροχός για ηλεκτροκίνητο παλετοφόρο 300x100mm.Υλικό πέλματος από πολυουρεθάνη (Vulkollan® = σήμα κατατεθέν τηςBayer AG. ).Ο τύπος προσαρμογής είναι φλάντζα και το προφίλ του τροχού είναι επίπεδο.Η φλάντζα αποτελείται από 5 τρύπες (18,5mm έκαστη).Η διάμετρος κύκλου που σχηματίζεται απο τις οπές της φλάντζας είναι 112mm και η κεντρική οπή της φλάντζας είναι 80mm

products_weight2200Kg plaiproducts_diametern_bearing300mm

Κινητήριος τροχός για ηλεκτροκίνητο παλετοφόρο 220x70mm.Υλικό πέλματος από πολυουρεθάνη (Topthane 92shA).Ο τύπος προσαρμογής είναι φλάντζα και το προφίλ του τροχού είναι επίπεδο.Η φλάντζα αποτελείται από 4 τρύπες (10,5mm έκαστη).Η διάμετρος κύκλου που σχηματίζεται απο τις οπές της φλάντζας είναι 60mm και η κεντρική οπή της φλάντζας είναι 30mm

products_weight1500Kg plaiproducts_diametern_bearing220mm

Κινητήριος τροχός για ηλεκτροκίνητο παλετοφόρο 245x100mm.Υλικό πέλματος από πολυουρεθάνη (Topthane 92shA).Ο τύπος προσαρμογής είναι φλάντζα και το προφίλ του τροχού είναι επίπεδο.Η φλάντζα αποτελείται από 6 τρύπες (10,5mm έκαστη).Η διάμετρος κύκλου που σχηματίζεται απο τις οπές της φλάντζας είναι 62mm και η κεντρική οπή της φλάντζας είναι 30mm

products_weight1900Kg plaiproducts_diametern_bearing245mm

Κινητήριος τροχός για ηλεκτροκίνητο παλετοφόρο 343x135mm.Υλικό πέλματος από πολυουρεθάνη (Vulkollan® = σήμα κατατεθέν τηςBayer AG. ).Ο τύπος προσαρμογής είναι φλάντζα και το προφίλ του τροχού είναι επίπεδο.Η φλάντζα αποτελείται από 7 τρύπες (15,5mm έκαστη).Η διάμετρος κύκλου που σχηματίζεται απο τις οπές της φλάντζας είναι 112mm και η κεντρική οπή της φλάντζας είναι 80mm

products_weight3600Kg plaiproducts_diametern_bearing343mm