Ανοξείδωτοι νοσοκομειακοί τροχοί


Εμφάνιση όλων των 96 αποτελεσμάτων


XK6-125-NOA.B-C9.12.D

Περιστρεφόμενη ρόδα για νοσοκομειακό κρεβάτι 125mm με ανοξείδωτη βάση και πείρο για κατευθυντήριο φρένο 27,8×96,5.Τροχός από ηλεκτροαγώγιμη πολυουρεθάνη χωρίς ρουλεμάν. Η περιστροφή της βάσης είναι με σφαιρικό ρουλεμάν.

Χωρίς ρουλεμάν string(3) "YES" stainlessΑνοξείδωτο electric_conductiveΗλεκτρικά αγώγιμο
products_weight100Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height175mm

XK6-150-NOA.B-C9.12.D

Περιστρεφόμενη ρόδα για νοσοκομειακό κρεβάτι 150mm με ανοξείδωτη βάση και πείρο για κατευθυντήριο φρένο 27,8×96,5.Τροχός από ηλεκτροαγώγιμη πολυουρεθάνη χωρίς ρουλεμάν. Η περιστροφή της βάσης είναι με σφαιρικό ρουλεμάν.

Χωρίς ρουλεμάν string(3) "YES" stainlessΑνοξείδωτο electric_conductiveΗλεκτρικά αγώγιμο
products_weight120Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm products_height200mm

XK6-200-NOA.B-C9.12.D

Περιστρεφόμενη ρόδα για νοσοκομειακό κρεβάτι 200mm με ανοξείδωτη βάση και πείρο για κατευθυντήριο φρένο 27,8×96,5.Τροχός από ηλεκτροαγώγιμη πολυουρεθάνη χωρίς ρουλεμάν. Η περιστροφή της βάσης είναι με σφαιρικό ρουλεμάν.

Χωρίς ρουλεμάν string(3) "YES" stainlessΑνοξείδωτο electric_conductiveΗλεκτρικά αγώγιμο
products_weight120Kg plaiproducts_diametern_bearing200mm products_height250mm

XK6-125-NSP.B-C10.12

Περιστρεφόμενη ρόδα για νοσοκομειακό κρεβάτι 125mm με ανοξείδωτη βάση και πείρο για ολικό φρένο 32×54.Τροχός από γκρι λάστιχο χωρίς ρουλεμάν. Η περιστροφή της βάσης είναι με σφαιρικό ρουλεμάν.

Χωρίς ρουλεμάν string(3) "YES" stainlessΑνοξείδωτο
products_weight100Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height175mm

XK6-150-NSP.B-C10.12

Περιστρεφόμενη ρόδα για νοσοκομειακό κρεβάτι 150mm με ανοξείδωτη βάση και πείρο για ολικό φρένο 32×54.Τροχός από γκρι λάστιχο χωρίς ρουλεμάν. Η περιστροφή της βάσης είναι με σφαιρικό ρουλεμάν.

Χωρίς ρουλεμάν string(3) "YES" stainlessΑνοξείδωτο
products_weight120Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm products_height200mm

XK6-200-NSP.B-C10.12

Περιστρεφόμενη ρόδα για νοσοκομειακό κρεβάτι 200mm με ανοξείδωτη βάση και πείρο για ολικό φρένο 32×54.Τροχός από γκρι λάστιχο χωρίς ρουλεμάν. Η περιστροφή της βάσης είναι με σφαιρικό ρουλεμάν.

Χωρίς ρουλεμάν string(3) "YES" stainlessΑνοξείδωτο
products_weight120Kg plaiproducts_diametern_bearing200mm products_height250mm

XK6-125-NSP.S-C9.11.D

Περιστρεφόμενη ρόδα για νοσοκομειακό κρεβάτι 125mm με ανοξείδωτη βάση και πείρο για κατευθυντήριο φρένο 27,8×96,5.Τροχός από γκρι λάστιχο με διπλά σφαιρικά ρουλεμάν. Η περιστροφή της βάσης είναι με σφαιρικό ρουλεμάν.

Σφαιρικά ρουλεμάν string(3) "YES" stainlessΑνοξείδωτο
products_weight100Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height175mm

XK6-150-NSP.S-C9.11.D

Περιστρεφόμενη ρόδα για νοσοκομειακό κρεβάτι 150mm με ανοξείδωτη βάση και πείρο για κατευθυντήριο φρένο 27,8×96,5.Τροχός από γκρι λάστιχο με διπλά σφαιρικά ρουλεμάν. Η περιστροφή της βάσης είναι με σφαιρικό ρουλεμάν.

Σφαιρικά ρουλεμάν string(3) "YES" stainlessΑνοξείδωτο
products_weight120Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm products_height200mm

XK6-200-NSP.S-C9.11.D

Περιστρεφόμενη ρόδα για νοσοκομειακό κρεβάτι 200mm με ανοξείδωτη βάση και πείρο για κατευθυντήριο φρένο 27,8×96,5.Τροχός από γκρι λάστιχο με διπλά σφαιρικά ρουλεμάν. Η περιστροφή της βάσης είναι με σφαιρικό ρουλεμάν.

Σφαιρικά ρουλεμάν string(3) "YES" stainlessΑνοξείδωτο
products_weight120Kg plaiproducts_diametern_bearing200mm products_height250mm

XK6-125-NOA.S-C10.11

Περιστρεφόμενη ρόδα για νοσοκομειακό κρεβάτι 125mm με ανοξείδωτη βάση και πείρο για ολικό φρένο 32×54.Τροχός από ηλεκτροαγώγιμη πολυουρεθάνη με διπλά σφαιρικά ρουλεμάν. Η περιστροφή της βάσης είναι με σφαιρικό ρουλεμάν.

Σφαιρικά ρουλεμάν string(3) "YES" stainlessΑνοξείδωτο electric_conductiveΗλεκτρικά αγώγιμο
products_weight100Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height175mm

XK6-150-NOA.S-C10.11

Περιστρεφόμενη ρόδα για νοσοκομειακό κρεβάτι 150mm με ανοξείδωτη βάση και πείρο για ολικό φρένο 32×54.Τροχός από ηλεκτροαγώγιμη πολυουρεθάνη με διπλά σφαιρικά ρουλεμάν. Η περιστροφή της βάσης είναι με σφαιρικό ρουλεμάν.

Σφαιρικά ρουλεμάν string(3) "YES" stainlessΑνοξείδωτο electric_conductiveΗλεκτρικά αγώγιμο
products_weight120Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm products_height200mm

XK6-200-NOA.S-C10.11

Περιστρεφόμενη ρόδα για νοσοκομειακό κρεβάτι 200mm με ανοξείδωτη βάση και πείρο για ολικό φρένο 32×54.Τροχός από ηλεκτροαγώγιμη πολυουρεθάνη με διπλά σφαιρικά ρουλεμάν. Η περιστροφή της βάσης είναι με σφαιρικό ρουλεμάν.

Σφαιρικά ρουλεμάν string(3) "YES" stainlessΑνοξείδωτο electric_conductiveΗλεκτρικά αγώγιμο
products_weight120Kg plaiproducts_diametern_bearing200mm products_height250mm