Ελαστικοί δακτύλιοι για ηλεκτροκίνητα παλετοφόρα και ανυψωτικά μηχανήματα

Ελαστικοί δακτύλιοι για ηλεκτροκίνητα παλετοφόρα και ανυψωτικά μηχανήματα

Ελαστικοί δακτύλιοι προσαρμογής για ηλεκτροκίνητα παλετοφόρα και ανυψωτικά μηχανήματα, διαμέτρου από 125mm μέχρι 968mm.


Εμφάνιση όλων των 96 αποτελεσμάτων


Ελαστικός δακτύλιος προσαρμογής για ηλεκτροκίνητα παλετοφόρα,150x50mm με διάμετρο ζάντας 100mm.Ο δακτύλιος προσαρμογής είναι κυλινδρικός με μεταλλικό πλέγμα και το προφίλ του τροχού είναι επίπεδο

products_weight250Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm

Ελαστικός δακτύλιος προσαρμογής για ηλεκτροκίνητα παλετοφόρα,300x100mm με διάμετρο ζάντας 203mm.Ο δακτύλιος προσαρμογής είναι κυλινδρικός χαλύβδινος και το προφίλ του τροχού είναι επίπεδο

products_weight975Kg plaiproducts_diametern_bearing300mm

Ελαστικός δακτύλιος προσαρμογής για ηλεκτροκίνητα παλετοφόρα,450x300mm με διάμετρο ζάντας 305mm.Ο δακτύλιος προσαρμογής είναι κυλινδρικός χαλύβδινος και το προφίλ του τροχού είναι επίπεδο

products_weight4265Kg plaiproducts_diametern_bearing450mm

Ελαστικός δακτύλιος προσαρμογής για ηλεκτροκίνητα παλετοφόρα,200x75mm με διάμετρο ζάντας 100mm.Ο δακτύλιος προσαρμογής είναι κυλινδρικός χαλύβδινος και το προφίλ του τροχού είναι επίπεδο

products_weight500Kg plaiproducts_diametern_bearing200mm

Ελαστικός δακτύλιος προσαρμογής για ηλεκτροκίνητα παλετοφόρα,343x140mm με διάμετρο ζάντας 203mm.Ο δακτύλιος προσαρμογής είναι κυλινδρικός χαλύβδινος και το προφίλ του τροχού είναι επίπεδο

products_weight1510Kg plaiproducts_diametern_bearing343mm

Ελαστικός δακτύλιος προσαρμογής για ηλεκτροκίνητα παλετοφόρα,610x100mm με διάμετρο ζάντας 410mm.Ο δακτύλιος προσαρμογής είναι κυλινδρικός χαλύβδινος και το προφίλ του τροχού είναι επίπεδο

products_weight1265Kg plaiproducts_diametern_bearing610mm

Ελαστικός δακτύλιος προσαρμογής για ηλεκτροκίνητα παλετοφόρα,250x80mm με διάμετρο ζάντας 170mm.Ο δακτύλιος προσαρμογής είναι κυλινδρικός χαλύβδινος και το προφίλ του τροχού είναι επίπεδο

products_weight675Kg plaiproducts_diametern_bearing250mm

Ελαστικός δακτύλιος προσαρμογής για ηλεκτροκίνητα παλετοφόρα,413x152mm με διάμετρο ζάντας 285,8mm.Ο δακτύλιος προσαρμογής είναι κυλινδρικός χαλύβδινος και το προφίλ του τροχού είναι επίπεδο

products_weight1920Kg plaiproducts_diametern_bearing413mm

Ελαστικός δακτύλιος προσαρμογής για ηλεκτροκίνητα παλετοφόρα,670x200mm με διάμετρο ζάντας 410mm.Ο δακτύλιος προσαρμογής είναι κυλινδρικός χαλύβδινος και το προφίλ του τροχού είναι επίπεδο

products_weight3940Kg plaiproducts_diametern_bearing670mm

Ελαστικός δακτύλιος προσαρμογής για ηλεκτροκίνητα παλετοφόρα,160x50mm με διάμετρο ζάντας 100mm.Ο δακτύλιος προσαρμογής είναι κυλινδρικός με μεταλλικό πλέγμα και το προφίλ του τροχού είναι επίπεδο

products_weight300Kg plaiproducts_diametern_bearing160mm

Ελαστικός δακτύλιος προσαρμογής για ηλεκτροκίνητα παλετοφόρα,300x100mm με διάμετρο ζάντας 203mm.Ο δακτύλιος προσαρμογής είναι κυλινδρικός χαλύβδινος και το προφίλ του τροχού είναι ψαροκόκκαλο

products_weight870Kg plaiproducts_diametern_bearing300mm

Ελαστικός δακτύλιος προσαρμογής για ηλεκτροκίνητα παλετοφόρα,457x127mm με διάμετρο ζάντας 308mm.Ο δακτύλιος προσαρμογής είναι κυλινδρικός χαλύβδινος και το προφίλ του τροχού είναι επίπεδο

products_weight1640Kg plaiproducts_diametern_bearing457mm