Ελαστικοί δακτύλιοι για ηλεκτροκίνητα παλετοφόρα και ανυψωτικά μηχανήματα

Ελαστικοί δακτύλιοι για ηλεκτροκίνητα παλετοφόρα και ανυψωτικά μηχανήματα

Ελαστικοί δακτύλιοι προσαρμογής για ηλεκτροκίνητα παλετοφόρα και ανυψωτικά μηχανήματα, διαμέτρου από 125mm μέχρι 968mm.


Εμφάνιση όλων των 96 αποτελεσμάτων


Ελαστικός δακτύλιος προσαρμογής για ηλεκτροκίνητα παλετοφόρα,250x105mm με διάμετρο ζάντας 170mm.Ο δακτύλιος προσαρμογής είναι κυλινδρικός χαλύβδινος και το προφίλ του τροχού είναι επίπεδο

products_weight845Kg plaiproducts_diametern_bearing250mm

Ελαστικός δακτύλιος προσαρμογής για ηλεκτροκίνητα παλετοφόρα,405x130mm με διάμετρο ζάντας 305mm.Ο δακτύλιος προσαρμογής είναι κυλινδρικός χαλύβδινος και το προφίλ του τροχού είναι επίπεδο

products_weight1510Kg plaiproducts_diametern_bearing405mm

Ελαστικός δακτύλιος προσαρμογής για ηλεκτροκίνητα παλετοφόρα,645x250mm με διάμετρο ζάντας 410mm.Ο δακτύλιος προσαρμογής είναι κυλινδρικός χαλύβδινος και το προφίλ του τροχού είναι επίπεδο

products_weight4810Kg plaiproducts_diametern_bearing645mm

Ελαστικός δακτύλιος προσαρμογής για ηλεκτροκίνητα παλετοφόρα,260x105mm με διάμετρο ζάντας 170mm.Ο δακτύλιος προσαρμογής είναι κυλινδρικός χαλύβδινος και το προφίλ του τροχού είναι ψαροκόκκαλο

products_weight825Kg plaiproducts_diametern_bearing260mm

Ελαστικός δακτύλιος προσαρμογής για ηλεκτροκίνητα παλετοφόρα,425x260mm με διάμετρο ζάντας 305mm.Ο δακτύλιος προσαρμογής είναι κυλινδρικός χαλύβδινος και το προφίλ του τροχού είναι επίπεδο

products_weight3625Kg plaiproducts_diametern_bearing425mm

Ελαστικός δακτύλιος προσαρμογής για ηλεκτροκίνητα παλετοφόρα,780x200mm με διάμετρο ζάντας 555mm.Ο δακτύλιος προσαρμογής είναι κυλινδρικός χαλύβδινος και το προφίλ του τροχού είναι επίπεδο

products_weight4485Kg plaiproducts_diametern_bearing780mm

Ελαστικός δακτύλιος προσαρμογής για ηλεκτροκίνητα παλετοφόρα,150x75mm με διάμετρο ζάντας 100mm.Ο δακτύλιος προσαρμογής είναι κυλινδρικός χαλύβδινος και το προφίλ του τροχού είναι επίπεδο

products_weight375Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm

Ελαστικός δακτύλιος προσαρμογής για ηλεκτροκίνητα παλετοφόρα,305x75mm με διάμετρο ζάντας 240mm.Ο δακτύλιος προσαρμογής είναι κυλινδρικός χαλύβδινος και το προφίλ του τροχού είναι επίπεδο

products_weight700Kg plaiproducts_diametern_bearing305mm

Ελαστικός δακτύλιος προσαρμογής για ηλεκτροκίνητα παλετοφόρα,500x85mm με διάμετρο ζάντας 370mm.Ο δακτύλιος προσαρμογής είναι κυλινδρικός χαλύβδινος και το προφίλ του τροχού είναι επίπεδο

products_weight1270Kg plaiproducts_diametern_bearing500mm

Ελαστικός δακτύλιος προσαρμογής για ηλεκτροκίνητα παλετοφόρα,250x130mm με διάμετρο ζάντας 140mm.Ο δακτύλιος προσαρμογής είναι κυλινδρικός χαλύβδινος και το προφίλ του τροχού είναι επίπεδο

products_weight975Kg plaiproducts_diametern_bearing250mm

Ελαστικός δακτύλιος προσαρμογής για ηλεκτροκίνητα παλετοφόρα,405x130mm με διάμετρο ζάντας 305mm.Ο δακτύλιος προσαρμογής είναι κυλινδρικός χαλύβδινος και το προφίλ του τροχού είναι ψαροκόκκαλο

products_weight1510Kg plaiproducts_diametern_bearing405mm

Ελαστικός δακτύλιος προσαρμογής για ηλεκτροκίνητα παλετοφόρα,645x300mm με διάμετρο ζάντας 410mm.Ο δακτύλιος προσαρμογής είναι κυλινδρικός χαλύβδινος και το προφίλ του τροχού είναι επίπεδο

products_weight6060Kg plaiproducts_diametern_bearing645mm