Λάστιχα για κλαρκ


Εμφάνιση όλων των 146 αποτελεσμάτων


TR-16.00-25/11.25XP

Συμπαγές ελαστικό περονοφόρων 16.00-25

products_weight15000Kg plaiproducts_diametern_bearing1442mm

TR-250-15/7.00XP

Συμπαγές ελαστικό περονοφόρων 250-15

products_weight4640Kg plaiproducts_diametern_bearing709mm

TR-4.00-8/3.00LG

Συμπαγές ελαστικό περονοφόρων 4.00-8

products_weight950Kg plaiproducts_diametern_bearing406mm

TR-7.50-15/6.00HT

Συμπαγές ελαστικό περονοφόρων 7.50-15

products_weight3900Kg plaiproducts_diametern_bearing743mm

TR-12.00-20/8.00L.NM

Συμπαγές ελαστικό περονοφόρων 12.00-20 για καθαρό δάπεδο

products_weight7560Kg plaiproducts_diametern_bearing1090mm

TR-18X7-8/4.33XP.NM

Συμπαγές λευκό ελαστικό περονοφόρων ανυψωτικών μηχανημάτων, διάστασης 18X7-8 (διάμετρος ελαστικού 56mm),για καθαρά δάπεδα

products_weight2145Kg plaiproducts_diametern_bearing56mm

TR-28X9-15/7.00HT.NM

Συμπαγές ελαστικό περονοφόρων 250-15 για καθαρό δάπεδο

products_weight3900Kg plaiproducts_diametern_bearing680mm

TR-6.00-15/4.50XP.NM

Συμπαγές ελαστικό περονοφόρων 6.00-15 για καθαρό δάπεδο

products_weight2455Kg plaiproducts_diametern_bearing693mm

TR-8.25-15/6.50HT.NM

Συμπαγές ελαστικό περονοφόρων 8.25-15 για καθαρό δάπεδο

products_weight4750Kg plaiproducts_diametern_bearing803mm

TR-140/55-9/4.00HT

Συμπαγές ελαστικό περονοφόρων 140/55-9

products_weight1170Kg plaiproducts_diametern_bearing380mm

TR-23X10-12/8.00XP

Συμπαγές ελαστικό περονοφόρων 23X10-12

products_weight3770Kg plaiproducts_diametern_bearing583mm

TR-355/50-20/10.00L

Συμπαγές ελαστικό περονοφόρων 355/50-20

products_weight8990Kg plaiproducts_diametern_bearing828mm