Δακτύλιος προσαρμογής για ηλεκτροκίνητο παλετοφόρο 680mmΧ150mm, από μαύρο λάστιχο

Δακτύλιος προσαρμογής 680mm για ηλεκτροκίνητο παλετοφόρο

ST-680/150-470 EL.Z-FL

Ελαστικός δακτύλιος προσαρμογής για ηλεκτροκίνητα παλετοφόρα,680x150mm με διάμετρο ζάντας 470mm.Ο δακτύλιος προσαρμογής είναι κυλινδρικός χαλύβδινος και το προφίλ του τροχού είναι επίπεδο

plaiproducts_diametern_bearing680mm products_weight2690Kg

Σημείωση: Το πέλμα του τροχού μπορεί να είναι ηλεκτροαγώγιμο κατόπιν παραγγελίας
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Yλικό πέλματος τροχού Μαύρο Λάστιχο
Πάχος πέλματος (mm) 150mm
Προσαρμογή Κυλίνδρικος χαλύβδινος δακτύλιος
Τύπος προφίλ πέλματος Επίπεδο προφίλ
Διάμετρος ζάντας 470mm
Μη αντοχή σε επιδράσεις χημικών ουσιών

Μη αντοχή σε επιδράσεις χημικών ουσιών

Αντοχή σε κρούσεις

Αντοχή σε κρούσεις

Αντοχή σε υγρό περιβάλλον

Αντοχή σε υγρό περιβάλλον

Όχι μεγάλη διάρκεια ζωής

Όχι μεγάλη διάρκεια ζωής

Μικρή αντίσταση κύλισης

Μικρή αντίσταση κύλισης

Λειτουργία από -15C μέχρι +80C

Λειτουργία από -15C μέχρι +80C

Ικανότητα κύλισης σε ανώμαλα δάπεδα

Ικανότητα κύλισης σε ανώμαλα δάπεδα

Μεγάλη ικανότητα φόρωσης

Μεγάλη ικανότητα φόρωσης