Πώς να επιλέξετε το σωστό τροχό

Οι τροχοί επαγγελματικών εφαρμογών είναι οι τροχοί οι οποίοι απευθύνονται στον τομέα των υπηρεσιών. Συνήθως χρησιμοποιούνται σε καρότσια για ελαφριές εφαρμογές όπως εξοπλισμοί εστίασης, νοσοκομειακός εξοπλισμός, έπιπλα, καρότσια super market, stands και displays για σημεία πώλησης. Η ευρωπαϊκή νόρμα για αυτού του τύπου τα προϊόντα είναι η EN 12527 / EN-12530 η οποία περιγράφει πλήρως τόσο τις απαιτήσεις των τροχών όσο και τις διαδικασίες ελέγχου.

Είναι πολύ σημαντική η ορθή επιλογή τροχού κυρίως για την Εργονομία του χειριστή μιας συσκευής αλλά και για τους παρευρισκόμενους στο ίδιο περιβάλλον (πχ ασθενείς σε Νοσοκομεία).

Παράγοντες που θα πρέπει να λάβετε υπόψη

Οι βασικότεροι παράγοντες οι οποίοι θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη ώστε να γίνει η κατά το δυνατό καλύτερη επιλογή τροχού είναι:

 • Η κατάσταση του δαπέδου που κινείται το καρότσι
 • Το βάρος του καροτσιού (μαζί με το φορτίο)
 • Οι περιβαλλοντικές συνθήκες (νερό, υγρασία, ύπαρξη χημικών, θερμοκρασία, υγειονομικοί κανόνες)
 • Ο τύπος της εφαρμογής (στατική ή δυναμική)
 • Η ύπαρξη ή μη στατικού ηλεκτρισμού

Προβλήματα τα οποία θα πρέπει να αποφεύγονται

Προβλήματα τα οποία θα πρέπει να αποφεύγονται είναι:

 • Ο θόρυβος
 • Οι δονήσεις
 • Η καταστροφή των δαπέδων

Επιπλέον ένας τροχός θα πρέπει να κυλάει εύκολα και να έχει μία ικανοποιητική διάρκεια ζωής για τις συγκεκριμένες συνθήκες της εφαρμογής.

Η αντίσταση κύλισης είναι ο βασικός παράγοντας που καθορίζει πόσο εύκολα κυλάει ένας τροχός κάτω από συγκεκριμένο βάρος. Αυτή η παράμετρος είναι βασικότατη όσο αφορά τη λειτουργία του. Στην πραγματικότητα είναι η δύναμη που χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε ώστε να αρχίσουμε να κυλάμε ένα καρότσι ή να διατηρήσουμε την κύλισή του.

Για τις συγκεκριμένες εφαρμογές όμως για τις οποίες μιλάμε, καθότι τις περισσότερες φορές τα φορτία είναι χαμηλά δεν είναι σύνηθες φαινόμενο η κόπωση των χειριστών εξαιτίας της αντίστασης κύλισης.

Η αντίσταση κύλισης είναι πολύ σημαντική για εφαρμογές όπως καρότσια super market, νοσοκομειακός εξοπλισμός και εξοπλισμός εστίασης γιατί επηρεάζει την ευελιξία και το μανουβράρισμα του καροτσιού παράγοντες πολύ σημαντικοί ειδικότερα όταν πρέπει να υπάρχει κίνηση σε μικρό χώρο.

Παράγοντες που επηρεάζουν την αντίσταση κύλισης

Παράγοντες που επηρεάζουν την αντίσταση κύλισης όσο αφορά τις συνθήκες λειτουργίας είναι :

 • το μεταφερόμενο φορτίο
 • η κατάσταση του δαπέδου.

ενώ όσο αφορά τον τροχό είναι:

 • ο τύπος κύλισης του άξονα (ρουλεμάν ή όχι).
 • το υλικό του πέλματος του τροχού