Τεχνικές πληροφορίες για τροχούς


 1. Κυριότερα μέρη της ρόδας

  a) Τροχός: Το κυριότερο συστατικό ης ρόδας, αυτό που έρχεται σε επαφή με το δάπεδο και κυλάει για να κινήσει όλη την εφαρμογή. Υπάρχουν διάφορες παραλλαγές τροχού για αναλόγως την εφαρμογή.
  b) Βάση τροχού: Είναι το μέρος της ρόδας που συνδέεται με το καρότσι και δίνει την κατεύθυνση της κίνησης. Μπορεί να είναι είτε σταθερή είτε περιστρεφόμενη με ή και χωρίς φρένο με διαφορετικές δυνατότητες εφαρμογής.

  Δείτε περισσότερα για τα κυριότερα μέρη της ρόδας

 2. Επιλογές διάταξης των τροχών

  Αναλόγως με το πως θέλουμε να μετακινούμε το καρότσι λαμβάνοντας υπόψη τις διαδρομές, το βάρος του καροτσιού και τον βαθμό ευελιξίας που θέλουμε, υπάρχουν διάφοροι τρόποι συναρμολόγησης των τροχών ώστε να είναι εύκολη και άνετη η κύλιση. Επεξηγήσεις των μεγεθών:

  Ws= Ικανότητα φόρτωσης της περιστρεφόμενης ρόδας
  Wf= Ικανότητα φόρτωσης της σταθερής ρόδας
  WT= Μέγιστο φορτίο που κουβαλάει το καρότσι
  P= Βάρος του καροτσιού

  Δείτε περισσότερα για τις επιλογές διάταξης τροχών

 3. Πώς να επιλέξετε το σωστό τροχό

  Είναι πολύ σημαντική η ορθή επιλογή τροχού κυρίως για την Εργονομία του χειριστή μιας συσκευής αλλά και για τους παρευρισκόμενους στο ίδιο περιβάλλον (πχ ασθενείς σε Νοσοκομεία).

  Δείτε περισσότερα για το πως θα επιλέξετε τον σωστό τροχό.