Ρόδες υψηλών θερμοκρασιών


Εμφάνιση όλων των 46 αποτελεσμάτων


1-100-FN.S-TSBK

Περιστρεφόμενη ρόδα με φρένο υψηλών θερμοκρασιών, μεταλλική βάση, πλάκα 105x85mm.Τροχός 100mm, φενολικός με διπλά σφαιρικά ρουλεμάν για θερμοκρασίες εώς και 280oC

Σφαιρικά ρουλεμάν string(2) "NO"
products_weight120Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height128mm

X-200-FN.B-TF

Ανοξείδωτη σταθερή ρόδα υψηλών θερμοκρασιών, πλάκα 135x110mm.Τροχός 200mm, φενολικός , χωρίς ρουλεμάν για θερμοκρασίες εώς και 280oC

Χωρίς ρουλεμάν string(3) "YES" stainlessΑνοξείδωτο
products_weight300Kg plaiproducts_diametern_bearing200mm products_height239mm

1-160-FN.B-TSBK

Περιστρεφόμενη ρόδα με φρένο υψηλών θερμοκρασιών, μεταλλική βάση, πλάκα 135x110mm.Τροχός 160mm, φενολικός , χωρίς ρουλεμάν για θερμοκρασίες εώς και 280oC

Χωρίς ρουλεμάν string(2) "NO"
products_weight300Kg plaiproducts_diametern_bearing160mm products_height199mm

1-080-FN.B-TS

Περιστρεφόμενη ρόδα υψηλών θερμοκρασιών, μεταλλική βάση, πλάκα 105x85mm.Τροχός 80mm, φενολικός , χωρίς ρουλεμάν για θερμοκρασίες εώς και 280οC

Χωρίς ρουλεμάν string(2) "NO"
products_weight120Kg plaiproducts_diametern_bearing80mm products_height108mm

X-125-FN.B-TS

Ανοξείδωτη περιστρεφόμενη ρόδα υψηλών θερμοκρασιών, πλάκα 105x85mm.Τροχός 125mm, φενολικός , χωρίς ρουλεμάν για θερμοκρασίες εώς και 280oC

Χωρίς ρουλεμάν string(2) "No"
products_weight180Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height155mm

1-125-FN.B-TF

Σταθερή ρόδα υψηλών θερμοκρασιών, μεταλλική βάση, πλάκα 105x85mm.Τροχός 125mm, φενολικός , χωρίς ρουλεμάν για θερμοκρασίες εώς και 280οC

Χωρίς ρουλεμάν string(2) "No"
products_weight180Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height155mm

X-200-FN.B-TS

Ανοξείδωτη περιστρεφόμενη ρόδα υψηλών θερμοκρασιών, πλάκα 135x110mm.Τροχός 200mm, φενολικός , χωρίς ρουλεμάν για θερμοκρασίες εώς και 280oC

Χωρίς ρουλεμάν string(3) "YES" stainlessΑνοξείδωτο
products_weight300Kg plaiproducts_diametern_bearing200mm products_height239mm

1-200-FN.B-TF

Σταθερή ρόδα υψηλών θερμοκρασιών, μεταλλική βάση, πλάκα 135x110mm.Τροχός 200mm, φενολικός , χωρίς ρουλεμάν για θερμοκρασίες εώς και 280οC

Χωρίς ρουλεμάν string(2) "NO"
products_weight300Kg plaiproducts_diametern_bearing200mm products_height239mm

1-080-FN.B-TSBK

Περιστρεφόμενη ρόδα με φρένο υψηλών θερμοκρασιών, μεταλλική βάση, πλάκα 105x85mm.Τροχός 80mm, φενολικός , χωρίς ρουλεμάν για θερμοκρασίες εώς και 280oC

Χωρίς ρουλεμάν string(2) "No"
products_weight120Kg plaiproducts_diametern_bearing80mm products_height108mm

X-125-FN.B-TSBK

Ανοξείδωτη περιστρεφόμενη ρόδα με φρένο υψηλών θερμοκρασιών, πλάκα 105x85mm.Τροχός 125mm, φενολικός , χωρίς ρουλεμάν για θερμοκρασίες εώς και 280oC

Χωρίς ρουλεμάν string(3) "YES" stainlessΑνοξείδωτο
products_weight180Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height155mm

1-125-FN.B-TS

Περιστρεφόμενη ρόδα υψηλών θερμοκρασιών, μεταλλική βάση, πλάκα 105x85mm.Τροχός 125mm, φενολικός , χωρίς ρουλεμάν για θερμοκρασίες εώς και 280οC

Χωρίς ρουλεμάν string(2) "No"
products_weight180Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height155mm

X-200-FN.B-TSBK

Ανοξείδωτη περιστρεφόμενη ρόδα με φρένο υψηλών θερμοκρασιών, πλάκα 135x110mm.Τροχός 200mm, φενολικός , χωρίς ρουλεμάν για θερμοκρασίες εώς και 280oC

Χωρίς ρουλεμάν string(3) "YES" stainlessΑνοξείδωτο
products_weight300Kg plaiproducts_diametern_bearing200mm products_height239mm