Ραουλα φορτίου για ηλεκτροκίνητα παλετοφόρα


Εμφάνιση όλων των 100 αποτελεσμάτων


PL-82x60-VU.S20x64

Ράουλο φορτίου για ηλεκτροκίνητα παλετοφόρα. Υλικό ράουλου από Πολυουρεθάνη (Topthane),διάμετρος 82mm, πλάτος 60mm με διπλά σφαιρικά ρουλεμάν και άξονα 20mm Χ 64mm και τύπο στεγάνωσης S

Σφαιρικά ρουλεμάν
products_weight450Kg plaiproducts_diametern_bearing82mm

PL-85x105-VU.320x110

Ράουλο φορτίου για ηλεκτροκίνητα παλετοφόρα. Υλικό ράουλου από Πολυουρεθάνη (Topthane),διάμετρος 85mm, πλάτος 105mm με διπλά σφαιρικά ρουλεμάν και άξονα 20mm Χ 110mm και τύπο στεγάνωσης 3

Σφαιρικά ρουλεμάν
products_weight800Kg plaiproducts_diametern_bearing85mm

PL-85x80-VU.112x85

Ράουλο φορτίου για ηλεκτροκίνητα παλετοφόρα. Υλικό ράουλου από Πολυουρεθάνη (Topthane),διάμετρος 85mm, πλάτος 80mm με διπλά σφαιρικά ρουλεμάν και άξονα 12mm Χ 85mm και τύπο στεγάνωσης 1

Σφαιρικά ρουλεμάν
products_weight600Kg plaiproducts_diametern_bearing85mm

PL-82x75-XO.S20x75

Ράουλο φορτίου για ηλεκτροκίνητα παλετοφόρα. Υλικό ράουλου από Πολυουρεθάνη (Topthane),διάμετρος 82mm, πλάτος 75mm με διπλά σφαιρικά ρουλεμάν και άξονα 20mm Χ 75mm και τύπο στεγάνωσης S

Σφαιρικά ρουλεμάν
products_weight570Kg plaiproducts_diametern_bearing82mm

PL-85x59,5-VU.S20x59,5

Ράουλο φορτίου για ηλεκτροκίνητα παλετοφόρα. Υλικό ράουλου από Πολυουρεθάνη (Topthane),διάμετρος 85mm, πλάτος 59,5mm με διπλά σφαιρικά ρουλεμάν και άξονα 20mm Χ 59,5mm και τύπο στεγάνωσης S

Σφαιρικά ρουλεμάν
products_weight450Kg plaiproducts_diametern_bearing85mm

PL-85x85-VU.112x89,8

Ράουλο φορτίου για ηλεκτροκίνητα παλετοφόρα. Υλικό ράουλου από Πολυουρεθάνη (Topthane),διάμετρος 85mm, πλάτος 85mm με διπλά σφαιρικά ρουλεμάν και άξονα 12mm Χ 89,8mm και τύπο στεγάνωσης 1

Σφαιρικά ρουλεμάν
products_weight660Kg plaiproducts_diametern_bearing85mm

PL-80x70-VU.S20x74,8

Ράουλο φορτίου για ηλεκτροκίνητα παλετοφόρα. Υλικό ράουλου από Πολυουρεθάνη (Topthane),διάμετρος 80mm, πλάτος 70mm με διπλά σφαιρικά ρουλεμάν και άξονα 20mm Χ 74,8mm και τύπο στεγάνωσης S

Σφαιρικά ρουλεμάν
products_weight500Kg plaiproducts_diametern_bearing80mm

PL-82x98-XO.S20x98

Ράουλο φορτίου για ηλεκτροκίνητα παλετοφόρα. Υλικό ράουλου από Πολυουρεθάνη (Topthane),διάμετρος 82mm, πλάτος 98mm με διπλά σφαιρικά ρουλεμάν και άξονα 20mm Χ 98mm και τύπο στεγάνωσης S

Σφαιρικά ρουλεμάν
products_weight730Kg plaiproducts_diametern_bearing82mm

PL-85x75-VU.120x80

Ράουλο φορτίου για ηλεκτροκίνητα παλετοφόρα. Υλικό ράουλου από Πολυουρεθάνη (Topthane),διάμετρος 85mm, πλάτος 75mm με διπλά σφαιρικά ρουλεμάν και άξονα 20mm Χ 80mm και τύπο στεγάνωσης 1

Σφαιρικά ρουλεμάν
products_weight580Kg plaiproducts_diametern_bearing85mm

PL-82x64-XO.S20x64

Ράουλο φορτίου για ηλεκτροκίνητα παλετοφόρα. Υλικό ράουλου από Πολυουρεθάνη (Topthane),διάμετρος 82mm, πλάτος 64mm με διπλά σφαιρικά ρουλεμάν και άξονα 20mm Χ 64mm και τύπο στεγάνωσης S

Σφαιρικά ρουλεμάν
products_weight480Kg plaiproducts_diametern_bearing82mm

PL-85x105-VU.325x110

Ράουλο φορτίου για ηλεκτροκίνητα παλετοφόρα. Υλικό ράουλου από Πολυουρεθάνη (Topthane),διάμετρος 85mm, πλάτος 105mm με διπλά σφαιρικά ρουλεμάν και άξονα 25mm Χ 110mm και τύπο στεγάνωσης 3

Σφαιρικά ρουλεμάν
products_weight810Kg plaiproducts_diametern_bearing85mm

PL-85x80-VU.125x84,8

Ράουλο φορτίου για ηλεκτροκίνητα παλετοφόρα. Υλικό ράουλου από Πολυουρεθάνη (Topthane),διάμετρος 85mm, πλάτος 80mm με διπλά σφαιρικά ρουλεμάν και άξονα 25mm Χ 84,8mm και τύπο στεγάνωσης 1

Σφαιρικά ρουλεμάν
products_weight600Kg plaiproducts_diametern_bearing85mm