Ρόδες υψηλών θερμοκρασιών


Εμφάνιση όλων των 46 αποτελεσμάτων


Ανοξείδωτη περιστρεφόμενη ρόδα υψηλών θερμοκρασιών, πλάκα 105x85mm.Τροχός 80mm, φενολικός , χωρίς ρουλεμάν για θερμοκρασίες εώς και 280oC

bearing_typeΧωρίς ρουλεμάν stainlessΑνοξείδωτο
products_weight120Kg plaiproducts_diametern_bearing80mm products_height108mm

Σταθερή ρόδα υψηλών θερμοκρασιών, μεταλλική βάση, πλάκα 105x85mm.Τροχός 100mm, φενολικός , χωρίς ρουλεμάν για θερμοκρασίες εώς και 280οC

bearing_typeΧωρίς ρουλεμάν
products_weight120Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height128mm

Ανοξείδωτη σταθερή ρόδα υψηλών θερμοκρασιών, πλάκα 135x110mm.Τροχός 150mm, φενολικός , χωρίς ρουλεμάν για θερμοκρασίες εώς και 280oC

bearing_typeΧωρίς ρουλεμάν stainlessΑνοξείδωτο
products_weight300Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm products_height194mm

Περιστρεφόμενη ρόδα με φρένο υψηλών θερμοκρασιών, μεταλλική βάση, πλάκα 135x110mm.Τροχός 125mm, φενολικός , χωρίς ρουλεμάν για θερμοκρασίες εώς και 280oC

bearing_typeΧωρίς ρουλεμάν
products_weight250Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height164mm

Ανοξείδωτη περιστρεφόμενη ρόδα με φρένο υψηλών θερμοκρασιών, πλάκα 105x85mm.Τροχός 80mm, φενολικός , χωρίς ρουλεμάν για θερμοκρασίες εώς και 280oC

bearing_typeΧωρίς ρουλεμάν stainlessΑνοξείδωτο
products_weight120Kg plaiproducts_diametern_bearing80mm products_height108mm

Περιστρεφόμενη ρόδα υψηλών θερμοκρασιών, μεταλλική βάση, πλάκα 105x85mm.Τροχός 100mm, φενολικός , χωρίς ρουλεμάν για θερμοκρασίες εώς και 280οC

bearing_typeΧωρίς ρουλεμάν
products_weight120Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height128mm

Ανοξείδωτη περιστρεφόμενη ρόδα υψηλών θερμοκρασιών, πλάκα 135x110mm.Τροχός 150mm, φενολικός , χωρίς ρουλεμάν για θερμοκρασίες εώς και 280oC

bearing_typeΧωρίς ρουλεμάν stainlessΑνοξείδωτο
products_weight300Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm products_height194mm

Σταθερή ρόδα υψηλών θερμοκρασιών, μεταλλική βάση, πλάκα 135x110mm.Τροχός 150mm, φενολικός , χωρίς ρουλεμάν για θερμοκρασίες εώς και 280οC

bearing_typeΧωρίς ρουλεμάν
products_weight300Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm products_height194mm

Ανοξείδωτη σταθερή ρόδα υψηλών θερμοκρασιών, πλάκα 105x85mm.Τροχός 100mm, φενολικός , χωρίς ρουλεμάν για θερμοκρασίες εώς και 280oC

bearing_typeΧωρίς ρουλεμάν stainlessΑνοξείδωτο
products_weight120Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height128mm

Περιστρεφόμενη ρόδα με φρένο υψηλών θερμοκρασιών, μεταλλική βάση, πλάκα 105x85mm.Τροχός 100mm, φενολικός , χωρίς ρουλεμάν για θερμοκρασίες εώς και 280oC

bearing_typeΧωρίς ρουλεμάν
products_weight120Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height128mm

Ανοξείδωτη σταθερή ρόδα υψηλών θερμοκρασιών, πλάκα 135x110mm.Τροχός 160mm, φενολικός , χωρίς ρουλεμάν για θερμοκρασίες εώς και 280oC

bearing_typeΧωρίς ρουλεμάν stainlessΑνοξείδωτο
products_weight300Kg plaiproducts_diametern_bearing160mm products_height199mm

Περιστρεφόμενη ρόδα υψηλών θερμοκρασιών, μεταλλική βάση, πλάκα 135x110mm.Τροχός 150mm, φενολικός , χωρίς ρουλεμάν για θερμοκρασίες εώς και 280οC

bearing_typeΧωρίς ρουλεμάν
products_weight300Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm products_height194mm