Χειροκίνητα παλετοφόρα

Χειροκίνητα παλετοφόρα

Τα χειροκίνητα παλετοφόρα συνηθίζονται για τη μεταφορά φορτίων μέχρι και 2,5 τόνους. Διαθέσιμοι τύποι επιπλέον τα ανοξείδωτα παλετοφόρα κυρίως για τη βιομηχανία τρόφιμου, αλλά και με ζυγιστική διάταξη.