Εταιρία

H εταιρεία ΡΟΔΑ Α.Ε. είναι ο μοναδικός παραγωγός και ο μεγαλύτερος διανομέας τροχών σε όλη την Ελλάδα.

Η σειρά των παραγόμενων προϊόντων περιλαμβάνει ρόδες περιστρεφόμενες ή περιστροφικές, ρόδες με φρένο, σταθερές ρόδες, σκέτους τροχούς και ρόδες που χρησιμοποιούνται ευρέως σε ένα μεγάλο πεδίο εφαρμογών (Βιομηχανία, Νοσοκομεία, Λιμάνια, Αεροδρόμια, Κατασκευές).

Η πολυετή εμπειρία και η επέκταση συνεργασιών σε Ελλάδα και σε εξωτερικό (πραγματοποιούνται εξαγωγές σε χώρες όπως Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία, Ιταλία, Αγγλία, Ολλανδία, Βέλγιο, Τσεχία, Βουλγαρία, Σερβία, Ρουμανία, Η.Π.Α.), οδήγησαν στην δημιουργία μίας σύγχρονης παραγωγικής μονάδας. Η παραγωγική μας μονάδα βρίσκεται στη ΒΙ.ΠΕ.Θ Σίνδου, είναι κάθετα αυτοματοποιημένη και έχει δυναμική παραγωγικότητας 13.000 τροχών ημερησίως. Όλη η παραγωγική διαδικασία ελέγχεται από μηχανογραφημένο πρόγραμμα παραγωγής MRP, με το οποίο μπορούμε να έχουμε πλήρη ιχνηλασιμότητα της παραγωγικής διαδικασίας σε κάθε στάδιο της. Ενδεικτικά, η παραγωγική μας μονάδα περιλαμβάνει:

  • Βιομηχανική Πρέσα 600 tn και 400 tn
  • Αυτόματη γραμμή συναρμολόγησης με ρομποτικούς βραχίονες
  • Αυτόματη γραμμή συναρμολόγησης και τοποθέτησης των τροχών
  • Εργαστηριακό έλεγχο των παραγόμενων προϊόντων και πιστοποίηση καταλληλόλητας τους(R&D τμήμα)
  • Τμήμα αποθήκης (χρήση WMS)

Η εταιρία μας, επίσης, διαθέτει πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας από τον φορέα TUV NORD CERT GmbH, σύμφωνα με το πρότυπο DIN ΕΝ ISO 9001:2015.

Για την παραγωγή της βάσης των τροχών, χρησιμοποιούνται τα παρακάτω υλικά:

  • Ανοξείδωτος χάλυβα (AISI 304)
  • Συμβατικός χάλυβα
  • Χάλυβας με ηλεκτροστατική βαφή διαφορετικών χρωμάτων
  • Επιχρωμιωμένος χάλυβα

Παρακάτω μπορείτε να δείτε ένα βίντεο παρουσίασης της παραγωγική μας μονάδας ,στη ΒΙ.ΠΕ.Θ Σίνδου:

Στην εταιρία μας, επίσης, μπορείτε να βρείτε τις παρακάτω κατηγορίες προϊόντων: