Επισκευές παλετοφόρων

Στη ΡΟΔΑ Α.Ε. εστιάζουμε στην εξυπηρέτηση του πελάτη ακόμα και μετά την αγορά εξειδικευμένων μηχανημάτων, όπως είναι τα χειροκίνητα και τα ηλεκτροκίνητα παλετοφόρα.  Αναγνωρίζοντας ότι τα παλετοφόρα αποτελούν απαραίτητο εργαλείο για τους πελάτες μας, σε περίπτωση κάποιας βλάβης (ηλεκτρικής ή μηχανικής), έχουμε την δυνατότητα να ολοκληρώσουμε την επισκευή του άμεσα. Το εξειδικευμένο μας προσωπικό με τη χρήση διαγνωστικών μηχανημάτων και λόγω πλήρης γκάμας ανταλλακτικών και άμεσης διαθεσιμότητας τους, είναι σε θέση να ολοκληρώνει αποτελεσματικά κάθε είδους επισκευή.


Για τα χειροκίνητα παλετοφόρα, παρέχονται υπηρεσίες επισκευής και αντικατάστασης για διάφορα εξαρτήματα, όπως:

 • Άξονες
 • Ρόδες
 • Έμβολα
 • Βαλβίδες
 • Τσιμούχες

Υπηρεσίες επισκευής και αντικατάστασης παρέχονται και στα ηλεκτροκίνητα παλετοφόρα χειροκίνητης και ηλεκτρικής ανύψωσης για διάφορα εξαρτήματα, όπως είναι:

 • Το χειριστήριο
 • Τα καλώδια και οι πλακέτες
 • Το υδραυλικό σύστημα (έμβολα, βαλβίδες, τσιμούχες)
 • Το ηλεκτρικό φρένο
 • Κινητήριος τροχός και ρόδες
 • Ηλεκτρική υδραυλική αντλία

Χρησιμοποιούμε πάντα υδραυλικό λάδι υψηλής ποιότητας, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη αντοχή και λειτουργικότητα του παλετοφόρου σας.