Στα πλαίσια εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, η Ρόδα Α.Ε. συμβάλει στην προσπάθεια καταπολέμησης της πανδημίας του Κορονοϊού. Στην προσπάθεια αυτή, η Ρόδα Α.Ε. ξεκίνησε την παραγωγή 3D εκτυπωμένων μασκών και δωρεάν διάθεση τους στο νοσηλευτικό προσωπικό της χώρας.

Για να ξεπεράσουμε αυτή τη δυσμενή κατάσταση χρειάζεται όλοι να παραμείνουμε ενωμένοι, με υψηλά το ηθικό, καθώς και να παρέχουμε την ανιδιοτελή βοήθεια μας σε όποιο εφικτό βαθμό. Η αλληλεγγύη αποτελεί την βάση μιας υγιούς κοινωνίας!