Συπαγές ελαστικό περονοφόρων διάστασης 18X7-8 πλάτος ζάντας 4.33 για καθαρά δάπεδα

Συμπαγές ελαστικό περονοφόρων 18X7-8 για καθαρό δάπεδο

TR-18X7-8/4.33XP.NM

Συμπαγές λευκό ελαστικό περονοφόρων ανυψωτικών μηχανημάτων, διάστασης 18X7-8 (διάμετρος ελαστικού 56mm),για καθαρά δάπεδα

plaiproducts_diametern_bearing56mm products_weight2145Kg

Σημείωση:Υπάρχει και η δυνατότητα για λάστιχο LOC
Τεχνικά χαρακτηριστικά
Πάχος πέλματος (mm) 158mm
Στατική ικανότητα φόρτωσης (Kg) 4290Kg
Τύπος προφίλ πέλματος
Διάμετρος ζάντας 4.33mm
Διάσταση 18X7-8