Κινητήριοι τροχοί για ηλεκτροκίνητα παλετοφόρα


Εμφάνιση όλων των 78 αποτελεσμάτων


DW-230x90-EL.F4-GL

Κινητήριος τροχός για ηλεκτροκίνητο παλετοφόρο 230x90mm.Υλικό πέλματος από ελαστικό λάστιχο.Ο τύπος προσαρμογής είναι φλάντζα και το προφίλ του τροχού είναι επίπεδο.Η φλάντζα αποτελείται από 4 τρύπες (13mm έκαστη).Η διάμετρος κύκλου που σχηματίζεται απο τις οπές της φλάντζας είναι 95mm και η κεντρική οπή της φλάντζας είναι 65mm

products_weight750Kg plaiproducts_diametern_bearing230mm

DW-260x80-EL.F6-FL

Κινητήριος τροχός για ηλεκτροκίνητο παλετοφόρο 260x80mm.Υλικό πέλματος από ελαστικό λάστιχο.Ο τύπος προσαρμογής είναι φλάντζα και το προφίλ του τροχού είναι επίπεδο.Η φλάντζα αποτελείται από 6 τρύπες (9mm έκαστη).Η διάμετρος κύκλου που σχηματίζεται απο τις οπές της φλάντζας είναι 188mm και η κεντρική οπή της φλάντζας είναι 173mm

products_weight260Kg plaiproducts_diametern_bearing260mm

DW-215x70-EL.F5-FL

Κινητήριος τροχός για ηλεκτροκίνητο παλετοφόρο 215x70mm.Υλικό πέλματος από ελαστικό λάστιχο.Ο τύπος προσαρμογής είναι φλάντζα και το προφίλ του τροχού είναι επίπεδο.Η φλάντζα αποτελείται από 5 τρύπες (11mm έκαστη).Η διάμετρος κύκλου που σχηματίζεται απο τις οπές της φλάντζας είναι 92mm και η κεντρική οπή της φλάντζας είναι 60mm

products_weight630Kg plaiproducts_diametern_bearing215mm

DW-233x85-VU.F4-GL

Κινητήριος τροχός για ηλεκτροκίνητο παλετοφόρο 233x85mm.Υλικό πέλματος από πολυουρεθάνη (Vulkollan® = σήμα κατατεθέν τηςBayer AG. ).Ο τύπος προσαρμογής είναι φλάντζα και το προφίλ του τροχού είναι τρακτερωτό.Η φλάντζα αποτελείται από 4 τρύπες (12,5mm έκαστη).Η διάμετρος κύκλου που σχηματίζεται απο τις οπές της φλάντζας είναι 80mm και η κεντρική οπή της φλάντζας είναι 50mm

products_weight1600Kg plaiproducts_diametern_bearing233mm

DW-313x125-VU.F5-FL.b

Κινητήριος τροχός για ηλεκτροκίνητο παλετοφόρο 313x125mm.Υλικό πέλματος από πολυουρεθάνη (Vulkollan® = σήμα κατατεθέν τηςBayer AG. ).Ο τύπος προσαρμογής είναι φλάντζα και το προφίλ του τροχού είναι επίπεδο.Η φλάντζα αποτελείται από 5 τρύπες (18,5mm έκαστη).Η διάμετρος κύκλου που σχηματίζεται απο τις οπές της φλάντζας είναι 112mm και η κεντρική οπή της φλάντζας είναι 80mm

products_weight3050Kg plaiproducts_diametern_bearing313mm

DW-230x75-EL.F5-FL

Κινητήριος τροχός για ηλεκτροκίνητο παλετοφόρο 230x75mm.Υλικό πέλματος από ελαστικό λάστιχο.Ο τύπος προσαρμογής είναι φλάντζα και το προφίλ του τροχού είναι επίπεδο.Η φλάντζα αποτελείται από 5 τρύπες (13mm έκαστη).Η διάμετρος κύκλου που σχηματίζεται απο τις οπές της φλάντζας είναι 70mm και η κεντρική οπή της φλάντζας είναι 45mm

products_weight600Kg plaiproducts_diametern_bearing230mm

DW-250x80-VU.F5-FL.b

Κινητήριος τροχός για ηλεκτροκίνητο παλετοφόρο 250x80mm.Υλικό πέλματος από πολυουρεθάνη (Vulkollan® = σήμα κατατεθέν τηςBayer AG. ).Ο τύπος προσαρμογής είναι φλάντζα και το προφίλ του τροχού είναι επίπεδο.Η φλάντζα αποτελείται από 5 τρύπες (18,5mm έκαστη).Η διάμετρος κύκλου που σχηματίζεται απο τις οπές της φλάντζας είναι 120mm και η κεντρική οπή της φλάντζας είναι 88mm

products_weight1650Kg plaiproducts_diametern_bearing250mm

DW-230x90-EL.F5-FL

Κινητήριος τροχός για ηλεκτροκίνητο παλετοφόρο 230x90mm.Υλικό πέλματος από ελαστικό λάστιχο.Ο τύπος προσαρμογής είναι φλάντζα και το προφίλ του τροχού είναι επίπεδο.Η φλάντζα αποτελείται από 5 τρύπες (13mm έκαστη).Η διάμετρος κύκλου που σχηματίζεται απο τις οπές της φλάντζας είναι 70mm και η κεντρική οπή της φλάντζας είναι 45mm

products_weight750Kg plaiproducts_diametern_bearing230mm

DW-270x105-EL.F6-FL

Κινητήριος τροχός για ηλεκτροκίνητο παλετοφόρο 270x105mm.Υλικό πέλματος από ελαστικό λάστιχο.Ο τύπος προσαρμογής είναι φλάντζα και το προφίλ του τροχού είναι επίπεδο.Η φλάντζα αποτελείται από 6 τρύπες (9mm έκαστη).Η διάμετρος κύκλου που σχηματίζεται απο τις οπές της φλάντζας είναι 188mm και η κεντρική οπή της φλάντζας είναι 173mm

products_weight680Kg plaiproducts_diametern_bearing270mm

DW-215x70-VU.F5-FL

Κινητήριος τροχός για ηλεκτροκίνητο παλετοφόρο 215x70mm.Υλικό πέλματος από πολυουρεθάνη (Vulkollan® = σήμα κατατεθέν τηςBayer AG. ).Ο τύπος προσαρμογής είναι φλάντζα και το προφίλ του τροχού είναι επίπεδο.Η φλάντζα αποτελείται από 5 τρύπες (11mm έκαστη).Η διάμετρος κύκλου που σχηματίζεται απο τις οπές της φλάντζας είναι 92mm και η κεντρική οπή της φλάντζας είναι 60mm

products_weight1300Kg plaiproducts_diametern_bearing215mm

DW-233x85-XO.F4-FL

Κινητήριος τροχός για ηλεκτροκίνητο παλετοφόρο 233x85mm.Υλικό πέλματος από πολυουρεθάνη (Topthane 92shA).Ο τύπος προσαρμογής είναι φλάντζα και το προφίλ του τροχού είναι επίπεδο.Η φλάντζα αποτελείται από 4 τρύπες (12,5mm έκαστη).Η διάμετρος κύκλου που σχηματίζεται απο τις οπές της φλάντζας είναι 80mm και η κεντρική οπή της φλάντζας είναι 50mm

products_weight1600Kg plaiproducts_diametern_bearing233mm

DW-330x135-VU.F7-FL

Κινητήριος τροχός για ηλεκτροκίνητο παλετοφόρο 330x135mm.Υλικό πέλματος από πολυουρεθάνη (Vulkollan® = σήμα κατατεθέν τηςBayer AG. ).Ο τύπος προσαρμογής είναι φλάντζα και το προφίλ του τροχού είναι επίπεδο.Η φλάντζα αποτελείται από 7 τρύπες (14,5mm έκαστη).Η διάμετρος κύκλου που σχηματίζεται απο τις οπές της φλάντζας είναι 112mm και η κεντρική οπή της φλάντζας είναι 80mm

products_weight3300Kg plaiproducts_diametern_bearing330mm