Ρόδες από Πολυουρεθάνη easy roll


Εμφάνιση όλων των 62 αποτελεσμάτων


Περιστρεφόμενη ρόδα, χαλύβδινη βάση, προσαρμογή πλάκα.Τροχός 50x24mm,Πολυουρεθάνη με διπλά σφαιρικά ρουλεμάν

bearing_typeΣφαιρικά ρουλεμάν
products_weight25Kg plaiproducts_diametern_bearing50mm products_height73,5mm

Ρόδα με φρένο, μαύρη βάση, προσαρμογή πλάκα.Τροχός 75x24mm,Πολυουρεθάνη με διπλά σφαιρικά ρουλεμάν

bearing_typeΣφαιρικά ρουλεμάν
products_weight35Kg plaiproducts_diametern_bearing75mm products_height101mm

Ρόδα με φρένο, χαλύβδινη βάση, προσαρμογή τρύπα.Τροχός 100x24mm,Πολυουρεθάνη με διπλά σφαιρικά ρουλεμάν

bearing_typeΣφαιρικά ρουλεμάν
products_weight50Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height123,5mm

Ρόδα με φρένο, μαύρη βάση, προσαρμογή πλάκα.Τροχός 125x24mm,Πολυουρεθάνη με διπλά σφαιρικά ρουλεμάν

bearing_typeΣφαιρικά ρουλεμάν
products_weight60Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height148,5mm

Ρόδα με φρένο, μαύρη βάση, προσαρμογή τρύπα.Τροχός 50x24mm,Πολυουρεθάνη με διπλά σφαιρικά ρουλεμάν

bearing_typeΣφαιρικά ρουλεμάν
products_weight25Kg plaiproducts_diametern_bearing50mm products_height73,5mm

Ρόδα με φρένο, μαύρη βάση, προσαρμογή τρύπα.Τροχός 100x27mm,Πολυουρεθάνη με διπλά σφαιρικά ρουλεμάν

bearing_typeΣφαιρικά ρουλεμάν
products_weight60Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height123,5mm

Ρόδα με φρένο, χαλύβδινη βάση, προσαρμογή πλάκα.Τροχός 50x24mm,Πολυουρεθάνη με διπλά σφαιρικά ρουλεμάν

bearing_typeΣφαιρικά ρουλεμάν
products_weight25Kg plaiproducts_diametern_bearing50mm products_height73,5mm

Ρόδα με φρένο, μαύρη βάση, προσαρμογή βίδα Μ10Χ20.Τροχός 100x24mm,Πολυουρεθάνη με διπλά σφαιρικά ρουλεμάν

bearing_typeΣφαιρικά ρουλεμάν
products_weight50Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height123,5mm

Περιστρεφόμενη ρόδα, χαλύβδινη βάση, προσαρμογή πλάκα.Τροχός 100x24mm,Πολυουρεθάνη με διπλά σφαιρικά ρουλεμάν

bearing_typeΣφαιρικά ρουλεμάν
products_weight50Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height123,5mm

Περιστρεφόμενη ρόδα, μαύρη βάση, προσαρμογή πλάκα.Τροχός 125x24mm,Πολυουρεθάνη με διπλά σφαιρικά ρουλεμάν

bearing_typeΣφαιρικά ρουλεμάν
products_weight60Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height148,5mm

Περιστρεφόμενη ρόδα, μαύρη βάση, προσαρμογή τρύπα.Τροχός 50x24mm,Πολυουρεθάνη με διπλά σφαιρικά ρουλεμάν

bearing_typeΣφαιρικά ρουλεμάν
products_weight25Kg plaiproducts_diametern_bearing50mm products_height73,5mm

Περιστρεφόμενη ρόδα, μαύρη βάση, προσαρμογή βίδα Μ10Χ20.Τροχός 100x27mm,Πολυουρεθάνη με διπλά σφαιρικά ρουλεμάν

bearing_typeΣφαιρικά ρουλεμάν
products_weight60Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height123,5mm