Ηλεκτροκίνητο παλετοφόρο με χειροκίνητη και ηλεκτρική υδραυλική ανύψωση