Νοσοκομειακοί τροχοί με χαλύβδινη βάση


Εμφάνιση όλων των 96 αποτελεσμάτων


96-100-NOA.S-C9.12.D

Περιστρεφόμενη ρόδα για νοσοκομειακό κρεβάτι 100mm με μεταλλική βάση και πείρο για κατεθυντήριο φρένο 27,8×96,5.Τροχός από ηλεκτροαγώγιμη πολορεθάνη με διπλά σφαιρικά ρουλεμάν. Η περιστροφή της βάσης είναι με διπλή σειρά απο μπίλιες

Σφαιρικά ρουλεμάν string(2) "NO" electric_conductiveΗλεκτρικά αγώγιμο
products_weight90Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height135mm

K6-100-NOA.S-C9.12.D

Περιστρεφόμενη ρόδα για νοσοκομειακό κρεβάτι 100mm με μεταλλική βάση και πείρο για κατευθυντήριο φρένο 27,8×96,5.Τροχός από ηλεκτροαγώγιμη πολυουρεθάνη με διπλά σφαιρικά ρουλεμάν ρουλεμάν. Η περιστροφή της βάσης είναι με σφαιρικό ρουλεμάν

Σφαιρικά ρουλεμάν string(2) "NO" electric_conductiveΗλεκτρικά αγώγιμο
products_weight100Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height150mm

K6-150-NOA.S-C9.12.D

Περιστρεφόμενη ρόδα για νοσοκομειακό κρεβάτι 150mm με μεταλλική βάση και πείρο για κατευθυντήριο φρένο 27,8×96,5.Τροχός από ηλεκτροαγώγιμη πολυουρεθάνη με διπλά σφαιρικά ρουλεμάν ρουλεμάν. Η περιστροφή της βάσης είναι με σφαιρικό ρουλεμάν

Σφαιρικά ρουλεμάν string(2) "NO" electric_conductiveΗλεκτρικά αγώγιμο
products_weight110Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm products_height200mm

96-125-NOA.B-C9.12

Περιστρεφόμενη ρόδα για νοσοκομειακό κρεβάτι 125mm με μεταλλική βάση και πείρο για ολικό φρένο 27,8×96,5.Τροχός από ηλεκτροαγώγιμη πολυουρεθάνη χωρίς ρουλεμάν. Η περιστροφή της βάσης είναι με διπλή σειρά απο μπίλιες

Χωρίς ρουλεμάν string(2) "NO" electric_conductiveΗλεκτρικά αγώγιμο
products_weight90Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height160mm

K6-125-NOA.S-C10.12

Περιστρεφόμενη ρόδα για νοσοκομειακό κρεβάτι 125mm με μεταλλική βάση και πείρο για ολικό φρένο 32×54.Τροχός από ηλεκτροαγώγιμη πολυουρεθάνη με διπλά σφαιρικά ρουλεμάν ρουλεμάν. Η περιστροφή της βάσης είναι με σφαιρικό ρουλεμάν

Σφαιρικά ρουλεμάν string(2) "NO" electric_conductiveΗλεκτρικά αγώγιμο
products_weight110Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height175mm

K6-200-NOA.S-C10.12

Περιστρεφόμενη ρόδα για νοσοκομειακό κρεβάτι 200mm με μεταλλική βάση και πείρο για ολικό φρένο 32×54.Τροχός από ηλεκτροαγώγιμη πολυουρεθάνη με διπλά σφαιρικά ρουλεμάν ρουλεμάν. Η περιστροφή της βάσης είναι με σφαιρικό ρουλεμάν

Σφαιρικά ρουλεμάν string(2) "NO" electric_conductiveΗλεκτρικά αγώγιμο
products_weight120Kg plaiproducts_diametern_bearing200mm products_height250mm

96-125-NSP.S-C9.11.D

Περιστρεφόμενη ρόδα για νοσοκομειακό κρεβάτι 125mm με μεταλλική βάση και πείρο για κατευθυντήριο φρένο 27,8×96,5.Τροχός από γκρι λάστιχο με διπλά σφαιρικά ρουλεμάν. Η περιστροφή της βάσης είναι με διπλή σειρά απο μπίλιες

Σφαιρικά ρουλεμάν string(2) "NO"
products_weight90Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height160mm

K6-125-NSP.S-C9.11.D

Περιστρεφόμενη ρόδα για νοσοκομειακό κρεβάτι 125mm με μεταλλική βάση και πείρο για κατευθυντήριο φρένο 27,8×96,5.Τροχός από γκρι λάστιχο με διπλά σφαιρικά ρουλεμάν ρουλεμάν. Η περιστροφή της βάσης είναι με σφαιρικό ρουλεμάν

Σφαιρικά ρουλεμάν string(2) "NO"
products_weight100Kg plaiproducts_diametern_bearing125mm products_height175mm

K6-200-NSP.S-C9.11.D

Περιστρεφόμενη ρόδα για νοσοκομειακό κρεβάτι 200mm με μεταλλική βάση και πείρο για κατευθυντήριο φρένο 27,8×96,5.Τροχός από γκρι λάστιχο με διπλά σφαιρικά ρουλεμάν ρουλεμάν. Η περιστροφή της βάσης είναι με σφαιρικό ρουλεμάν

Σφαιρικά ρουλεμάν string(2) "NO"
products_weight120Kg plaiproducts_diametern_bearing200mm products_height250mm

96-100-NSP.B-C9.11

Περιστρεφόμενη ρόδα για νοσοκομειακό κρεβάτι 100mm με μεταλλική βάση και πείρο για ολικό φρένο 27,8×96,5.Τροχός από γκρι λάστιχο χωρίς ρουλεμάν. Η περιστροφή της βάσης είναι με διπλή σειρά απο μπίλιες

Χωρίς ρουλεμάν string(2) "NO"
products_weight90Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height135mm

K6-100-NSP.S-C10.11

Περιστρεφόμενη ρόδα για νοσοκομειακό κρεβάτι 100mm με μεταλλική βάση και πείρο για ολικό φρένο 32×54.Τροχός από γκρι λάστιχο με διπλά σφαιρικά ρουλεμάν ρουλεμάν. Η περιστροφή της βάσης είναι με σφαιρικό ρουλεμάν

Σφαιρικά ρουλεμάν string(2) "NO"
products_weight100Kg plaiproducts_diametern_bearing100mm products_height150mm

K6-150-NSP.S-C10.11

Περιστρεφόμενη ρόδα για νοσοκομειακό κρεβάτι 150mm με μεταλλική βάση και πείρο για ολικό φρένο 32×54.Τροχός από γκρι λάστιχο με διπλά σφαιρικά ρουλεμάν ρουλεμάν. Η περιστροφή της βάσης είναι με σφαιρικό ρουλεμάν

Σφαιρικά ρουλεμάν string(2) "NO"
products_weight110Kg plaiproducts_diametern_bearing150mm products_height200mm