Πολιτική προστασίας δεδομένων- Newsletter

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε τον ιστότοπο της Εταιρείας μας με την επωνυμία «ΡΟΔΑ Α.Ε»  καλούμενη εφεξής «Εταιρεία», η οποία λειτουργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων  που συλλέγει και επεξεργάζεται στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της όταν επισκέπτεστε ή χρησιμοποιείτε τους διαδικτυακούς της τόπους.

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι πολύ σημαντική για την Εταιρεία μας και προκειμένου να είμαστε εναρμονισμένοι με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679, σας ενημερώνουμε με την παρούσα Πολιτική για το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε κατά την επίσκεψη σας στον δικτυακό μας τόπο, το σκοπό και τον τρόπο επεξεργασίας και προστασίας αυτών, καθώς και τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα.  

  1. Ποια στοιχεία σας επεξεργαζόμαστε

Η ΡΟΔΑ Α.Ε (εφεξής η “Εταιρεία’ ή “εμείς”) συλλέγει και διατηρεί μόνο τα στοιχεία που εσείς επιλέγετε να μας δώσετε.

  1. Γιατί επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας

Επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία σας αποκλειστικά και μόνο για την αποστολή newsletters, εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας στη φόρμα επικοινωνίας.  Συνεπώς, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας στο email που επιλέγετε να μας δώσετε στην ηλεκτρονική φόρμα επικοινωνίας της εταιρείας μας, προκειμένου να σας ενημερώνουμε για τα εταιρικά μας νέα, τις προσφορές και τα νέα προϊόντα της εταιρείας μας.

       3.Ποιοι λαμβάνουν και επεξεργάζονται τα στοιχεία σας

Πρόσβαση στα στοιχεία σας μπορούν να έχουν μόνο κατάλληλα εξουσιοδοτημένοι εργαζόμενοί μας ή εξωτερικοί συνεργάτες που ενεργούν για λογαριασμό μας παρέχοντάς μας υπηρεσίες πληροφορικής για την καταγραφή και αποθήκευση των στοιχείων σας ή/και διαχείρισης της εταιρικής μας ιστοσελίδας, ή/και αποστέλλουν για λογαριασμό μας τις ενημερώσεις (newsletters).

  1. Για πόσο χρόνο διατηρούμε τα στοιχεία σας

Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας για όσο διάστημα παραμένετε εγγεγραμμένος στην υπηρεσία της εταιρείας μας για την αποστολή newsletters. Σε κάθε περίπτωση έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διακοπή της επικοινωνίας ή/και τη διαγραφή των στοιχείων σας οποιαδήποτε στιγμή, όπως αναφέρεται και παρακάτω στην ενότητα που αφορά τα δικαιώματά σας.

  1. Τα δικαιώματά σας

Η εταιρεία μας διασφαλίζει τα δικαιώματά σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και φροντίζει να σας διευκολύνει για να τα ασκήσετε. Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε: α. πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα και πληροφορίες σχετικά με το ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε, τους σκοπούς της επεξεργασίας, τους αποδέκτες και τη διάρκεια της επεξεργασίας, β. διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων εάν είναι ανακριβή ή ελλιπή, γ. διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ή μεταφορά τους σε τρίτο, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που θέτει το εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών, δ. περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς, ε. φορητότητα των δεδομένων που έχετε παράσχει στην εταιρεία, δηλαδή να λάβετε τα δεδομένα που έχετε παράσχει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο ή να ζητήσετε την αποστολή τους σε τρίτο που θα ορίσετε, στ. να ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@roda.gr. Στην περίπτωση αυτή, θα διακοπεί η επεξεργασία τους από εμάς, χωρίς αυτό να επηρεάζει τη νομιμότητα κάθε επεξεργασίας μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.

Εάν έχετε οποιοδήποτε αίτημα σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας ή εάν επιθυμείτε να ασκήσετε κάποιο από τα ανωτέρω δικαιώματα σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα κάτωθι στοιχεία:

Στοιχεία Επικοινωνίας ΡΟΔΑ Α.Ε.

ΒΙ.ΠΕ.Θ ΣΙΝΔΟΥ Ο.Τ. 48b Τ.Θ:1171, 57022, Θεσσαλονίκη

Τηλεφωνικό κέντρο: +30 2310-795.612, 795.613

info@roda.gr.

Tέλος, εάν θεωρείτε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας έχετε το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr, 210 6475600)