Τα παλετοφόρα προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις για την διακίνηση υλικών, παρέχοντας αντοχή και λειτουργικότητα. Έχουν ικανότητα φόρτωσης τόνων και είναι ένα εργαλείο που πρέπει να χρησιμοποιεί κυρίως η βιομηχανία τροφίμου, καθιστώντας έτσι την μεταφορά και ανύψωση φορτίων ευκολότερη και πιο αποτελεσματική.

Η χρήση του παλετοφόρου για τη μεταφορά και ανύψωση φορτίων

Γενικότερα η χρήση χειροκίνητου παλετοφόρου είναι εύκολη και δημοφιλής, καθώς είναι ένας εύκολος τρόπος μεταφοράς μεγάλων φορτίων (μέχρι και 2,5 τόνους) σε οποιουσδήποτε χώρους. Είναι εύχρηστο για χρήση και σε μικρούς χώρους, καθώς ο χειρισμός είναι πολύ απλός. Σημαντικό ρόλο, βέβαια, στον έλεγχο και διαχείριση παίζει και η σωστή επιλογή τροχών για το παλετοφόρο.

Τύποι Παλετοφόρων

Βασικά στοιχεία του παλετοφόρου και της ποιότητας του, είναι τόσο οι τροχοί, όσο και η υδραυλική αντλία ανύψωσης.  Υπάρχουν διαφορετικά μεγέθη παλετοφόρων, όσο αφορά το μήκος και πλάτος των πιρουνιών.

Ο πιο συνηθισμένος τύπος είναι αυτός που έχει μήκος πιρουνιών 1150mm και πλάτος 540mm, καθότι αυτές είναι βολικές για την μεταφορά και ανύψωση ευρωπαλέτας (1200x800mm). Υπάρχει και περίπτωση τόσο για μηχάνημα με πιο κοντά πιρούνια, όσο και για πιο μακρυά, αναλόγως τη χρήση του.

Παλετοφόρα Χαμηλού προφίλ

Υπάρχει δυνατότητα ακόμα και για παλετοφόρα χαμηλού προφιλ εκεί όπου η παλέτα έχει πολύ μικρό ύψος και χρειάζεται να την πάρει το παλετοφόρο.

Παλετοφόρο με ενσωματωμένη ζυγιστική διάταξη

Άλλος τύπος παλετοφόρου είναι με ενσωματωμένη ζυγιστική διάταξη, για να ζυγίζεται επιτόπου το φορτίο.

Παλετοφόρο μεταβλητή ανύψωσης

Μία άλλη λύση είναι και το παλετοφόρο μεταβλητής ανύψωσης όπου τα πιρούνια μπορούν να σηκώνονται ψηλά για φόρτωση και εκφόρτωση σε φορτηγά.

Ανοξείδωτο παλετοφόρο – Ιδανικό για βιομηχανίες τροφίμων

Στις βιομηχανίες τροφίμων κυρίως, είθισται η καλύτερη επιλογή να είναι το ανοξείδωτο παλετοφόρο για την καλύτερη προστασία από σκουριά. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να υπάρχει σύμφωνα και με τη νομοθεσία HACCP, για χώρους παραγωγής και επεξεργασίας τρόφιμου. Η επισκευή του δε και η συντήρησή του είναι απλή, καθώς δεν υπάρχουν πολύπλοκά εξαρτήματα, μηχανικά ή ηλεκτρονικά. Το πιο ευαίσθητο ανταλλακτικό που φθείρεται με την πάροδο του χρόνου και τη συνεχή χρήση είναι οι τροχοί παλετοφόρου. Για αυτό καλό είναι αναλόγως το δάπεδο που κινείται το παλετοφόρο αλλά και τη γενικότερη χρήση του, να επιλέγεται ο σωστός τύπος τροχού που θα κάνει τη ζωή του χρήστη πιο εύκολη και την ανάγκη συντήρησης του μικρότερη.