Παραγωγή και Εγκαταστάσεις

Η παραγωγική μονάδα βρίσκεται στη ΒΙ.ΠΕ.Θ Σίνδου, είναι κάθετα αυτοματοποιημένη και έχει δυναμική παραγωγικότητας 13.000 τροχών ημερησίως. Όλη η παραγωγική διαδικασία ελέγχεται από μηχανογραφημένο πρόγραμμα παραγωγής MRP, με το οποίο μπορούμε να έχουμε πλήρη ιχνηλασιμότητα της παραγωγικής διαδικασίας σε κάθε στάδιο της.

Η παραγωγική μονάδα περιλαμβάνει :

  • Βιομηχανική Πρέσα 600 tn
  • Βιομηχανική Πρέσα 400 tn
  • Πλήρως αυτοματοποιημένη γραμμή γαλβανιστηρίου 15-σταδίων
  • Αυτόματη γραμμή συναρμολόγησης με ρομποτικούς βραχίονες
  • Αυτόματη γραμμή συναρμολόγησης και τοποθέτησης των τροχών
  • Εργαστηριακό έλεγχο των παραγόμενων προϊόντων και πιστοποίηση καταλληλόλητας των (R&D τμήμα)
  • Τμήμα αποθήκης (με χρήση WMS)

Παρακάτω μπορείτε να δείτε σχετικό βίντεο: