Παραγωγή & εγκαταστάσεις

Η παραγωγική μονάδα στη Σίνδο, 10 Km έξω από τη Θεσσαλονίκη, όπου παράγονται ρόδες για ελαφριά καρότσια, είναι πλήρως αυτοματοποιημένη και έχει παραγωγικότητα 13.000 τροχών ημερησίως. Η μονάδα διαθέτει και μία σύγχρονη μονάδα επιμετάλλωσης.

Όλη η παραγωγική διαδικασία ελέγχεται από μηχανογραφημένο πρόγραμμα παραγωγής MRP, με το οποίο μπορούμε να έχουμε πλήρη ιχνηλασιμότητα και εποπτεία της παραγωγικής διαδικασίας σε κάθε στάδιο.