Διαχείριση ποιότητας

Η ΡΟΔΑ ΑΕ έχει ως κυριότερο στόχο την προσφορά ποιοτικών προϊόντων σε όλους τους πελάτες. Για αυτό το λόγο ο ποιοτικός έλεγχος τόσο των παραλαμβανομένων Α’ υλών, όσο και των προϊόντων σε κάθε ένα στάδιο παραγωγής είναι πάντοτε πρώτη μας προτεραιότητα.

Σε κάθε στάδιο, από το πρεσάρισμα των μεταλλικών προϊόντων, μέχρι την τελική συναρμολόγηση του τροχού με τη βάση, γίνεται δειγματοληπτικός έλεγχος.

Πιο συγκεκριμένα, μετά την παραγωγή μεταλλικών προϊόντων, μετριούνται με ειδικά κάλιμπρα οι κρίσιμες διαστάσεις τους, ώστε να είναι μέσα στις ανοχές που ορίζονται εξαρχής. Μετά από συγκεκριμένες παραγωγές, τα καλούπια οδηγούνται στο μηχανουργείο για την απαιτούμενη συντήρηση ώστε να εξασφαλίζεται η απρόσκοπτη μελλοντική παραγωγή των εξαρτημάτων με τα ίδια χαρακτηριστικά.

Στο επόμενο στάδιο αυτό της συναρμολόγησης, στο τέλος της γραμμής υπάρχει ειδικός σταθμός όπου ελέγχει εάν η συναρμογή είναι σωστή.
Τέλος μετά το τελικό μοντάρισμα με τον τροχό και την παραγωγή πλέον έτοιμου προϊόντος, γίνονται κάποιοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι στη μηχανή ελέγχου των τροχών.

Η διάταξη αυτή είναι ένα στρόγγυλο τραπέζι στο οποίο προσομοιώνουμε τη λειτουργία του τροχού ρυθμίζοντας ταχύτητα, φορτία και εμπόδια, όπως ορίζονται από την Ευρωπαϊκή νόρμα για τροχούς EN-12530.

Στη διάταξη αυτή έχουμε τη δυνατότητα να μετρήσουμε την αντοχή του τροχού κάτω από συγκεκριμένο φορτίο, την αντίσταση κύλισης του τροχού, το θόρυβο καθώς και τη θερμοκρασία που αναπτύσσεται. Η συγκεκριμένη διάταξη έχει τη δυνατότητα να μετρήσει όλα τα παραπάνω κάτω από φορτία μέχρι 1,5 ΤΝ.