Είναι πολύ σημαντική η ορθή επιλογή τροχού κυρίως για την Εργονομία του χειριστή μιας συσκευής αλλά και για τους παρευρισκόμενους στο ίδιο περιβάλλον (πχ ασθενείς σε Νοσοκομεία).