Εφαρμογές

Η ΡΟΔΑ ΑΕ,προσφέρει ρόδες για ποικίλες εφαρμογών, όπως:

  • Σε νοσοκομεία και διαγνωστικά κέντρα, συνήθως προτείνουμε τη χρήση ανοξείδωτων τροχών.

  • Για υδραυλικούς ανελκυστήρες, χρησιμοποιούνται τροχοί από Πολυουρεθάνη κυρίως σε διαστάσεις 80mm,100mm και 125mm.

  • Σε ψυγεία, χρησιμοποιούνται κυρίως ρόδες για να αντέχουν στατικό φορτίο, κυρίως σε μικρές διαμέτρους (50mm και 75mm).

  • Για τη βιομηχανία τροφίμων (κρέας, γάλα κλπ), προτείνουμε τη χρήση Ανοξείδωτων βιομηχανικών τροχών, όπως άλλωστε ορίζει και η νόρμα HACCP.